(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo đó, tổng kinh phí thực hiện Dự án là 225,5 triệu USD và được thực hiện từ năm 2016-2020 ở 21 tỉnh gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Mục tiêu của Dự án nhằm cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường tiếp cận bền vững nguồn NS&VSMTNT tại các tỉnh tham gia dự án. Dự án gồm 3 hợp phần: Cấp nước nông thôn; Vệ sinh môi trường nông thôn; Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá.

 

 Ảnh minh họa (HT)


Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý, phối hợp với Bộ Y tế, Giáo dục & Đào tạo và Ủy ban dân tộc thực hiện Dự án.

Ngay sau khi có Quyết định của Phó Thủ tướng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Văn kiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn WB phân công trách nhiệm, nhiệm vụ đối với các bộ, ngành và cơ quan liên quan để phối hợp thực hiện. Mục tiêu cụ thể của Chương trình sẽ cấp nước khoảng 235.000 đấu nối, với số người hưởng lợi từ cấp nước đạt khoảng 946.000 người. Xây mới hoặc sửa chữa khoảng 400.000 nhà vệ sinh hộ gia đình. Khoảng 2.650 công trình vệ sinh công cộng được xây mới hoặc cải tạo...

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình “mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vốn vay WB. Theo đó, chủ Chương trình, các cơ quan tham gia triển khai Chương trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng những quy định trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án; Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn những vấn đề phát sinh cần cập nhật hoặc chỉnh sửa qua thực tế áp dụng.