(ĐCSVN) - Dự án nước sạch cụm liên xã Bình Dương – Cao Đức (Gia Bình) do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Trung ương làm chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng thế giới WB, Quyết định đầu tư số 1398/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

 

 Ảnh minh họa (Lê Hà)


Với kinh phí 59 tỷ đồng, công suất thiết kế 3.000m3/ ngày đêm. Sau một thời gian thi công, công trình đã triển khai cơ bản xong phần đường ống cấp nước cho 2 xã. Hiện tại Trung tâm đang cho tiếp tục thi công phần nhà máy tại xã Cao Đức, dự kiến đến cuối năm 2015 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Dự án nước sạch cụm liên xã Bình Dương – Cao Đức sau khi đi vào hoạt động sẽ thay thế nguồn nước giếng bị ô nhiễm, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân địa phương, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.