(ĐCSVN) - Với tổng vốn đầu tư hơn 14 tỷ đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia, Ban đầu tư xây dựng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng phối hợp các cơ quan liên quan triển khai 3 công trình cấp nước sạch nông thôn.

 

Ảnh minh họa


Công trình thứ nhất có vốn đầu tư 7,31 tỷ đồng, lắp đặt hệ thống đường ống, lấy nước thủy cục cấp cho 7.416 người tại 9 thôn: Hòa Khương Đông, Hòa Khương Tây, Phước Hưng, Phước Hưng Nam, Phước Thuận, Phước Hậu, Ninh An, Trước Đông, Diêu Phong thuộc xã Hòa Nhơn.

Công trình thứ 2, vốn đầu tư 6,08 tỷ đồng, đưa nước thủy cục về cho 6.970 người dân thuộc các thôn: Quá Giáng 1, Quá Giáng 2, Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 2, Tân Hạnh, Trà Kiểm, Giáng Nam thuộc xã Hòa Phước.

Công trình thứ 3 có vốn đầu tư 1,1 tỷ đồng, đưa nước sạch về cho 1.300 nhân khẩu của thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong. Dự kiến, cả 3 công trình cấp nước sạch này đưa vào sử dụng cuối năm nay.