(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011-2015, chính phủ Đan Mạch đã cam kết tài trợ cho hoạt động “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tiết kiệm nước, chống thất thoát, thất thu nước sạch cho các công trình cấp nước tập trung”.

Nghiên cứu này có ý nghĩa rất quan trọng đặc biệt trong bối cảnh hiện nay theo thông kê mới nhất tại các đô thị lớn tỷ lệ thất thoát nước tương đối cao: có tới 11 tỉnh có lượng thất thoát chiếm tỷ trên 30% và 22 tỉnh tỷ lệ từ 25-30%; riêng đối với các vùng nông thôn trên cả nước thì tỷ lệ thất thoát vẫn chưa có thống kê nào cụ thể nhưng dự tính còn lớn hơn tại đô thị. Tỷ lệ thất thoát cao như vậy không chỉ gây ra sự lãng phí tài nguyên nghiêm trọng mà còn kéo theo sự lãng phí tiền của của người dân, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống.

 

Một công trình cấp nước tập trung. Ảnh minh họa (Trà My) 

Mục tiêu dài hạn của nghiên cứu này là nhằm nâng cao khả năng quản lý, vận hành các công trình cấp nước tập trung nông thôn, giảm thiểu tối đa tỷ lệ thất thoát nguồn nước sạch; góp phần vào việc thực hiện thành công mục tiêu của Chương trình một cách bền vững. Mục tiêu ngắn hạn của nghiên cứu là nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm cải thiện tình hình thất thoát tại các công trình cấp nước tập trung nông thôn, thực hiện thí điểm áp dụng giải pháp chống thất thoát, thất thu nước sạch tại 01 công trình cấp nước tập trung nông thôn. Công tác khảo sát phục vụ nghiên cứu dự kiến sẽ được thực hiện các tỉnh: Hải Dương, Thái Nguyên, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Tiền Giang. Việc khảo sát hiện trạng, thu thập tài liệu thất thoát nước sẽ được thực hiện tại các công trình cấp nước tập trung tại 7 tỉnh. Ngoài ra, các tài liệu và đánh giá về tình hình thực hiện chống thất thoát trên cả nước cũng được tổng hợp, nghiên cứu, từ đó chỉ ra được các nguyên nhân làm thất thoát nước sạch và đề xuất các biện pháp tiết kiệm nước, chống thất thoát, thất thu nước sạch.

Nghiên cứu sẽ do Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chủ trì thực hiện, phối hợp với Văn phòng Thường trực Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn các tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tiền Giang, Sóc Trăng và Đồng Tháp.

Thời gian thực hiện nghiên cứu từ tháng 12/2014 đến tháng 10/2015. Kết quả đầu ra dự kiến của nghiên cứu này là các báo cáo tổng hợp về tình trạng thất thoát nước tại 7 tỉnh và báo cáo tổng hợp hiện trạng thất thoát, thất thu nước trên toàn quốc, xây dựng 01 mô hình công trình thí điểm áp dụng công nghệ quản lý mạng lưới cấp nước và các giải pháp tiết kiệm nước chống thất thoát, thất thu nước. Ngoài ra, dự kiến sẽ tổ chức một buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, chống thất thoát, thất thu nước sạch từ một số đơn vị tổ chức thực hiện và một cơ sở dữ liệu và đào tạo phần mềm tích hợp về tiết kiệm nước, chống thất thoát thất thu nước sạch cũng sẽ được xây dựng.