(ĐCSVN) – Với mục tiêu đạt 86% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh vào cuối năm 2014, trong đó có 45% hộ dân sử dụng nước sạch từ các trạm cấp nước tập trung.

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long đang tranh thủ huy động vốn từ các nguồn để đầu tư gần 62 tỷ đồng cho lĩnh vực cấp nước và vệ sinh nông thôn, trong đó ưu tiên cho 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào phát triển nông thôn.

 

 Một trạm cấp nước tại Vĩnh Long


Ông Võ Anh Duy- Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ nguồn vốn tỉnh giao, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, đơn vị cũng lồng ghép vốn địa phương, vốn nông thôn mới, vốn của bà con đóng góp để xây dựng những công trình đưa vào khai thác hiệu quả.

Tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân sử dụng nước sạch, nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước từ trạm cấp nước tập trung.

Riêng ở 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới, Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh thực hiện nâng cấp, mở rộng tuyến ống các trạm cấp nước cho các xã Chánh Hội, Mỹ Lộc, Hòa Bình, Hựu Thành, Hòa Phú, Tân An Luông, Thanh Bình, Tích Thiện của các huyện Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Long Hồ.

Phấn đấu sẽ đáp ứng nguồn nước hợp vệ sinh thêm cho 3.000 hộ dân. Dự kiến đến cuối năm 2014, Vĩnh Long sẽ có 19/22 xã đạt chỉ tiêu nước sạch của tiêu chí số 17- tiêu chí môi trường về xây dựng nông thôn mới. 

 

Người dân nông thôn Vĩnh Long sử dụng nước hợp vệ sinh


Được biết, năm 2013 là năm thứ 2 tỉnh Vĩnh Long thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tỉnh đã thực hiện 22 danh mục công trình cấp nước. Tổng kinh phí thực hiện là 58,2 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn ngân sách tỉnh và hỗ trợ của Trung ương cho Chương trình mục tiêu quốc gia.

Qua đó đã cấp nước cho hơn 19.530 hộ, nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh lên 82%, trong đó có 42% sử dụng nước sạch đạt chuẩn. Hiện tỉnh có 106 trạm cấp nước tập trung với công suất trên 23.900 m3/ngày đêm và 6.000 giếng UNICEP cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn.

Mục tiêu từ nay đến năm 2015, Vĩnh Long huy động nguồn nhân lực xây dựng mới 43 trạm cấp nước và mở rộng 70 trạm cấp nước, nâng công suất cấp nước đạt 50.000 m3/ngày đêm, nâng tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn sử dụng nước từ trạm tập trung đạt 60%.