(ĐCSVN) – Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nam cho biết, tính đến hết năm 2014, tỷ lệ hộ dân nông thôn Hà Nam được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 85%; đến hết năm 2015, con số này ước đạt 90%.

Thời gian qua, Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, với chỉ tiêu số dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế tăng nhanh.

Từ tháng 7/2013, tỉnh Hà Nam được Bộ NN-PTNT cùng Ngân hàng Thế giới cho triển khai giai đoạn 2 Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Với tổng nguồn vốn 28 triệu USD cho cả giai đoạn 5 năm (2013 -2018), tỉnh Hà Nam phấn đấu có 43 nghìn hộ gia đình (tương đương 43 nghìn đồng hồ đo nước) được hưởng lợi từ nguồn nước hợp vệ sinh; hơn 16 nghìn nhà tiêu hợp vệ sinh được xây mới và hàng trăm nghìn người được truyền thông.

Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh Hà Nam đã đầu tư xây mới và nâng cấp 22 công trình nước sạch nông thôn, trong đó có 12 công trình thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã đưa vào vận hành khai thác. Tính đến hết năm 2014, tỷ lệ hộ dân nông thôn Hà Nam được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 85%; tỷ lệ trạm y tế xã ở nông thôn có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh là gần 95%. Ước đến hết năm 2015, con số này sẽ lần lượt là 90% và 100%.

Cũng trong giai đoạn 2011 - 2015, tổng kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam hơn 608 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư hơn 582 tỷ đồng, vốn sự nghiệp gần 26 tỷ đồng, vốn hỗ trợ ngân sách Trung ương hơn 80 tỷ đồng và vốn ODA hơn 294 tỷ đồng. Với việc ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn, tỉnh đã huy động DN tham gia đầu tư với số tiền gần 200 triệu đồng, chiếm trên 32% tổng số kinh phí thực hiện chương trình, trong đó nhân dân đóng góp gần 40 triệu đồng, chiếm trên 6%...