Ảnh minh họa (TTXVN)

(ĐCSVN) - UBND Thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp nước sạch nông thôn xây dựng dở dang đã được Thành phố giao cho các doanh nghiệp.

Thực tế, chương trình môi trường quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Thành phố giai đoạn 2009-2013, triển khai kế hoạch thực hiện đến năm 2015; UBND Thành phố đã giao các sở, ngành liên quan, UBND các huyện theo chức năng, nhiệm vụ hoàn thành các thủ tục liên quan đến hỗ trợ thủ tục đầu tư, quyết toán và tiếp nhận các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố. Tuy nhiên, đến nay, các sở, ngành, địa phương triển khai còn chậm, kết quả còn nhiều hạn chế.

Để khắc phục các tồn tại, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện (Mỹ Đức, Chương Mỹ, Đông Anh) khẩn trương quyết toán giá tài sản đã đầu tư làm cơ sở cho việc định giá tài sản; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan bàn giao đất, tài sản trên đất và các hồ sơ có liên quan để doanh nghiệp có cơ sở đầu tư xây dựng dự án, khôi phục, cải tạo trạm cấp nước theo đúng quy định. Song song với việc hoàn thiện các thủ tục, UBND huyện tạo điều kiện để các doanh nghiệp được triển khai đấu nối để kịp thời cung cấp nước cho nhân dân.

Các doanh nghiệp cũng phải chủ động phối hợp chặt chẽ với sở, ngành để từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, yên tâm đầu tư, sớm đưa công trình cấp nước sạch vào hoạt động.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo UBND Thành phố về tiến độ, kết quả hoạt động của Tổ công tác liên ngành; Rà soát, phân loại, tổng hợp báo cáo UBND cụ thể, chi tiết về hiện trạng của từng trạm cấp nước; Giúp UBND Thành phố tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện; đề xuất giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.