(ĐCSVN) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1797/QĐ-UBND, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2015 cho hợp phần I, cải thiện điều kiện cấp nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vay vốn Ngân hàng Thế giới của thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2015 đối với dự án cấp nước sạch liên xã Cổ Đô - Phong Vân (Ba Vì) là 4,603 tỷ đồng; dự án cấp nước sạch liên xã Hiệp Thuận - Liên Hiệp (Phúc Thọ) 4,901 tỷ đồng; dự án cấp nước sạch Hương Sơn (Mỹ Đức) 10,626 tỷ đồng; dự án cấp nước sạch liên xã Tam Hưng - Thanh Thùy (Thanh Oai) 23,461 tỷ đồng; dự án cấp nước sạch liên xã Liên Phương - Vân Tảo - Hà Hồi - Hồng Vân - Thư Phú (Thường Tín) 30,884 tỷ đồng; dự án cấp nước sạch liên xã Trung Hòa - Trường Yên (Chương Mỹ) 22,9 tỷ đồng.

 

Người dân sử dụng nước sạch. Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Hànộimới)


Các nội dung khác không điều chỉnh giữ nguyên theo Quyết định số 6599/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế, xã hội và dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2015.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm làm việc với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước và sở, ngành liên quan để hoàn tất thủ tục giải ngân theo đúng quy định hiện hành, tránh điều chỉnh nhiều lần; đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án cấp nước nông thôn theo kế hoạch đã được UBND thành phố và nhà tài trợ phê duyệt. Phối hợp với cơ quan chức năng của thành phố làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Thế giới để bổ sung vốn năm 2015 cho dự án nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn theo tiến độ thực hiện các dự án cấp nước nông thôn.