(ĐCSVN) - UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4301/QĐ-UBND, cấp phép thi công lắp đặt mạng lưới cung cấp nước sạch cho khu dân cư xã Dương Hà (Gia Lâm).

Theo quyết định, cấp phép để Công ty Nước sạch số 2 thi công lắp đặt mạng lưới cung cấp nước sạch cho khu dân cư xã Dương Hà (Gia Lâm), cụ thể, vị trí xây dựng tương ứng từ K11+950 đến K13+050 đê tả Đuống.

Công ty Nước sạch số 2 tổ chức thi công lắp đặt mạng lưới cung cấp nước sạch cho khu dân cư xã Dương Hà (Gia Lâm) theo đúng quy định; tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành của nhà nước; thi công, giám sát chặt chẽ đảm bảo an toàn đê điều, không ảnh hưởng đến các công trình liên quan trong khu vực, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; chịu trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng đê điều do quá trình thi công gây ra.

Sau khi thi công lắp đặt đường ống, phải lấp rãnh đào đặt ống bằng đất đắp chống thấm tốt, đầm chặt (không sử dụng cát) và hoàn trả mặt đê, mái đê, hành lang đê theo hiện trạng ban đầu. Khi tiến hành thi công phải gửi hồ sơ thiết kế và chịu sự giám sát kỹ thuật của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội.

Khi hoàn thành công trình phải thu dọn, hoàn trả mặt bằng hiện trạng, thanh thải toàn bộ vật tư, phế liệu trong khu vực thi công; sau khi nghiệm thu công trình phải bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu hoàn công về Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội. Tổ chức việc quản lý, duy tu bảo dưỡng công trình, đảm bảo an toàn đê điều, công trình trong quá trình sử dụng. Chấp hành các yêu cầu liên quan đến đê của cơ quan quản lý về đê điều trong quá trình sử dụng công trình hoặc khi tu bổ đê điều.

Ngoài việc thi công lắp đặt mạng lưới cung cấp nước sạch cho khu dân cư xã Dương Hà, huyện Gia Lâm quy định, không được tiến hành bất cứ hoạt động nào khác làm ảnh hưởng đến an toàn đê.

Dự kiến, việc lắp đặt mạng lưới cung cấp nước sạch cho khu dân cư xã Dương Hà sẽ được hoàn thành trước ngày 31/12/2015.