(ĐCSVN) - Thời gian qua, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Cần Thơ đã tích cực huy động mọi nguồn lực để người dân nông thôn được tiếp cận với nước sạch.

Ngoài việc đầu tư xây mới thêm nhiều công trình cấp nước và nâng cấp mở rộng mạng lưới đường cấp nước để tạo điều kiện cho nhiều hộ dân được tiếp cận nước sạch, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Cần Thơ nước đặc biệt chú ý công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các bên có liên quan nâng cao hiệu quả công tác vận động hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch. Song song đó, Trung tâm đã triển khai lắp miễn phí đồng hồ cho hộ nghèo, hộ chính sách, cho hộ dân trả chậm... nhờ vậy tạo điều kiện thuận lợi, giúp nhiều hộ dân mạnh dạn tham gia sử dụng nước sạch. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã lắp miễn phí được hơn 480 hộ nghèo và hộ gia đình chính sách trên địa bàn các quận huyện và sẽ tiếp tục thực hiện công tác này trong thời gian tới.

 

 Ảnh minh họa (TTXVN)


Đến tháng 6 năm 2015, tỷ lệ hộ dân nông thôn trên địa bàn Cần Thơ sử dụng nước sạch đạt 64,19%. Trong đó, phần do Trung tâm cung cấp là 55,15%, công ty cấp nước đô thị cung cấp 9,04%, tăng 4,55% tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch so với cuối năm 2014.

Trong năm 2015, ngay khi được thành phố giao kế hoạch vốn, Trung tâm đã khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư và thi công xây dựng các công trình cấp nước, nâng cấp hệ thống cấp nước nhằm tăng công suất và chất lượng cấp nước tại khu vực nông thôn. Hiện nay, Trung tâm nước đang tổ chức thi công các hạng mục công trình như: xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xã Giai Xuân, huyện Phong Điền; hệ thống cấp nước tập trung xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ; hệ thống cấp nước tập trung xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai; hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh; hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh...Các công trình này khi hoàn thành cuối năm 2015 sẽ cung cấp cơ hội được sử dụng nước sạch cho 4.482 hộ. Riêng công trình hệ thống cấp nước tập trung cung cấp cơ hội sử dụng nước sạch cho khoảng 5.531 hộ dân ở 3 xã Thạnh An- Thạnh Thắng- Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, hiện trong giai đoạn xây dựng nhà máy trung tâm và đang trình xin phê duyệt điều chỉnh dự án để thực hiện giai đoạn 2 là đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước.

Trung tâm cũng đang lập thủ tục đầu tư trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án Hợp phần cung cấp nước và vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ: bổ sung đầu tư mới 2 công trình cấp nước trên địa bàn xã: Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ và xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai; mở rộng mạng lưới đường ống phân phối tại các xã Trung Hưng, xã Thạnh Phú, xã Thới Xuân thuộc huyện Cờ Đỏ; xã Đông Bình, xã Tân Thạnh, xã Trường Xuân A thuộc huyện Thới Lai. Các công trình bổ sung này sau khi thực hiện hoàn thành sẽ cung cấp cơ hội sử dụng nước sạch cho 2.819 hộ dân nông thôn. Đồng thời, Trung tâm đã lập thủ tục chuẩn bị đầu tư và đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư công trình mua vật tư mở mạng cấp nước nông thôn (cung cấp cơ hội sử dụng nước sạch cho 14.000 hộ), dự kiến sẽ triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015. Và công trình hệ thống cấp nước tập trung xã Đông Thắng (cung cấp cơ hội sử dụng nước sạch cho 850 hộ), hiện nay đang lập thủ tục phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án này đã được Trung tâm đăng ký kế hoạch vốn để thực hiện trong kế hoạch năm 2016.