(ĐCSVN) - Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vừa phối hợp với Tổ chức Đông - Tây hội ngộ tập huấn nâng cao kiến thức, trình độ chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho các tình nguyện viên tỉnh Bến Tre thực hiện hợp phần dự án “Thẻ chấm điểm của Người dân” thuộc dự án “Nước sạch và vệ sinh môi trường dựa trên kết quả đầu ra” (WASHOBA).

Hợp phần “Thẻ chấm điểm của người dân” thuộc Dự án “Nước sạch và vệ sinh môi trường dựa trên kết quả đầu ra” (WASHOBA), nhằm khảo sát ý kiến phản hồi của người dân liên quan đến chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; qua đó góp phần tham gia thúc đẩy, cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý, chức năng liên quan đến dịch vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh ở địa phương.

 Người dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.
Ảnh minh họa (Báo Nông thôn ngày nay)


Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bến Tre tuyển chọn 8 tình nguyện viên là các Bí thư Đoàn xã, thị trấn hoặc Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã, thị trấn của 8 xã trong số 20 xã được chọn để tham gia lớp tập huấn. Lớp tập huấn tập trung vào hướng dẫn kỹ năng thực hiện một phiếu phỏng vấn chuyên sâu, kỹ năng phân tích số liệu; trong chương trình lớp tập huấn các học viên đã tiến hành phỏng vấn thử một số hộ dân tại xã Tam Phước, huyện Châu Thành.

Có 20 xã, thị trấn thuộc 8 huyện của tỉnh Bến Tre được chọn để thực hiện 500 phiếu khảo sát “Thẻ chấm điểm của người dân” (25 hộ/xã). Các xã được chọn tham gia Dự án trên mang đặc điểm đa dạng theo các tiêu chí như: Xã thuộc khu vực đồng bằng, miền núi, chưa được cung cấp, được cung cấp một phần và đã được cung cấp hệ thống nước sinh hoạt.

Trong năm 2014, hợp phần “Thẻ chấm điểm của người dân” được triển khai thí điểm tại 4 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bình Định và Bến Tre. Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ phối hợp cùng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 4 tỉnh tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của 2600 hộ dân về “Thẻ Chấm điểm của người dân”; sau đó gửi về Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Tổ chức Đông - Tây hội ngộ để tổng hợp, phân tích, đồng thời xếp hạng chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn tại 4 địa phương trên.