(ĐCSVN) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình vừa phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức lễ Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2015 với chủ đề “Nâng cao chất lượng nước và vệ sinh nông thôn”.

Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch vệ sinh môi trường năm 2015 với chủ đề “Nâng cao chất lượng nước và vệ sinh nông thôn” được tổ chức với mục đích kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội và toàn thể nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn nước sạch, xử lý nước và trữ nước an toàn, sử dụng nguồn nước sạch, giữ gìn tốt vệ sinh, bảo vệ môi trường trong lành, sạch đẹp…

Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường được Chính phủ phê duyệt từ năm 1998. Qua gần 20 năm thực hiện, với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, nhận thức của người dân về nước sạch và vệ sinh môi trường đã thay đổi tích cực, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ dân nông thôn có nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh ngày càng tăng, vượt kế hoạch đề ra.

 

 Các đoàn viên tham gia dọn rác sau lễ mít tinh. Ảnh: Lê Mai


Tính đến hết năm 2014, trên địa bàn tỉnh ta, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 80,3%; tỷ lệ hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 62,3%; tỷ lệ chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 45,1%, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sống cho nhân dân và tạo dụng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, đó là: Nhiều địa phương vẫn còn thiếu nước sạch, một số bộ phận người dân vẫn còn trông chờ, ỷ lại sự đầu tư của Nhà nước, nhiều công trình cấp nước sạch chưa phát huy hiệu quả, một số công trình xuống cấp hư hỏng chưa được tu sửa kịp thời, năng lực quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn nhiều nơi còn hạn chế, chất lượng nước từ các công trình cấp nước tập trung và nhỏ lẻ vẫn chưa đảm bảo vệ sinh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình đề nghị các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân có các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả các công trình cấp nước tập trung nông thôn, nâng cao chất lượng nước sinh hoạt nông thôn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sau buổi lễ, các đoàn viên thanh niên đã triển khai làm vệ sinh, thu gom rác thải tại bãi biển xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới.