(ĐCSVN) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 1332/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2015 cho dự án Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn miền Trung, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, tổng kinh phí thực hiện Dự án năm 2015 hơn 58 tỷ đồng, trong đó: vốn ODA của ADB hơn 51 tỷ đồng; vốn đối ứng trong nước hơn 6,6 tỷ đồng.

 

 Nhiều hộ dân Quảng Nam thiếu nước sạch trầm trọng. Ảnh: Bích Liên


Để thực hiện hiệu quả nguồn vốn được cấp nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án Cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan căn cứ kế hoạch tài chính được phê duyệt triển khai thực hiện theo quy định; Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn hoàn chỉnh thủ tục và kiểm soát chi theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo Ban điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường Quảng Nam, hiện tỷ lệ dân cư nông thôn của Quảng Nam được sử dụng nước sạch khá thấp, dưới 84%. Bên cạnh đó, nhiều công trình nước sạch tại Quảng Nam đang gặp khó khăn trong quá trình hoạt động bởi vừa không được phù hợp địa hình, lại nằm ở địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai, biến đổi khí hậu. Chính vì vậy việc phê duyệt dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Quảng Nam sẽ được hỗ trợ tới các địa phương nhằm giải quyết bài toán thiếu nước sạch.