(ĐCSVN) – Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Trị cho biết, đến năm 2020 sẽ có 95% người dân Quảng Trị được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.

Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Trị cho biết: Hiện nay tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đã đạt trên 84% (trong đó trên 38% tỷ lệ số dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 02/BYT); gần 49% số hộ nông dân có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.

Trung tâm phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ đảm bảo 95% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh. Để làm được điều đó, ngoài áp dụng các giải pháp đã thực hiện từ trước tới nay, Trung tâm sẽ chú trọng hơn đến việc vay tín dụng ngân hàng và kêu gọi các tổ chức nước ngoài tài trợ vốn… đặc biệt là hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để cùng thực hiện.

 

 Ảnh minh họa. (Báo Quảng Trị)


Trong 10 năm qua, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Trị đã tập trung đầu tư hệ thống nước sạch các vùng khó ở miền xuôi trên địa bàn tỉnh. Từ khi có chương trình xây dựng nông thôn mới, Trung tâm đã chú trọng hơn đến việc đầu tư, đảm bảo tốt việc cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho các xã điểm của huyện, tỉnh, góp phần đẩy nhanh công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn vốn còn hạn hẹp nhưng Trung tâm vẫn cố gắng tìm nhiều phương pháp như lồng ghép vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường với vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới và ngân sách tỉnh; huy động tốt vốn vay tín dụng ngân hàng và một nguồn quan trọng là từ các tổ chức phi chính phủ viện trợ… Hệ thống cấp nước sạch hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh có gần 32.000 giếng đào, trên 26.500 giếng khoan… Hệ thống cấp nước tập trung có gần 200 công trình.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng đến công tác theo dõi, đánh giá, thông tin, giáo dục, truyền thông, xây dựng nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi, kiểm soát chất lượng nước… để hoàn thành các mục tiêu đề ra.