(ĐCSVN) - Ban thường vụ tỉnh Đoàn Yên Bái vừa tổ chức lớp 2 tập huấn về công tác xử lý nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015.

Tham dự lớp tập huấn có gần 300 học viên là đoàn viên thanh niên; thành viên các đội thanh niên tình nguyện vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tai lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt về thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường, chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch &Vệ sinh môi trường; công tác đảm bảo nguồn nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời các bạn đoàn viên thanh niên cũng được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng, tổ chức hoạt động của các đội hình tình nguyện, kỹ năng tổ chức hoạt động truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ứng phó lũ quét và sạt lở đất; xây dựng mô hình chuồng trại chăn nuôi đúng tiêu chuẩn và mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh.

 

 Tập huấn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015. Ảnh: KH


Đây là cơ hội để các cán bộ Đoàn cơ sở xã, phường và thị trấn tại các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái bồi dưỡng kiến thức truyền thông, nhằm góp phần cũng các xã thực hiện thành công tiêu chí môi trường theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua, nhằm tận dụng tối đa nguồn lực Trung ương cấp, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện lồng ghép các chương trình dự án nhằm đạt mục tiêu chung về nước sạch nông thôn. Giai đoạn 2011 -2014, tổng kinh phí thực hiện đạt 285,38 tỷ đồng, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 96,016 tỷ đồng, còn lại từ các nguồn khác. Các nguồn đầu tư đó đã giúp 498.571 người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. Trong đó, 101.219 người dân sử dụng từ nước máy hợp vệ sinh (công trình cấp nước tập trung), 397.352 người dân sử dụng nguồn nước nhỏ lẻ và các nguồn nước hợp vệ sinh khác khác.

Tuy nhiên, kết quả đạt được của Chương trình thời gian qua chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước và nhu cầu sử dụng của nhân dân. Tại một số địa phương, số lượng công trình cấp nước hoạt động kém hiệu quả còn cao; chất lượng nước chưa ổn định; nhiều công trình mới đưa vào phục vụ trong thời gian ngắn đã hỏng hoặc xuống cấp; công tác quản lý, vận hành còn nhiều bất cập. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã có kế hoạch rà soát, định giá tài sản Nhà nước tại các công trình cấp nước tập trung, tiến tới sẽ giao tài sản trên cho UBND các xã quản lý, sử dụng. Ðối với những công trình hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động, sẽ cương quyết chấn chỉnh công tác đầu tư, quản lý vận hành, tập trung xử lý dứt điểm, nhanh chóng đưa công trình vào hoạt động. Những công trình hỏng, xuống tập trung ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho công tác sửa chữa, nâng cấp, hỗ trợ chi phí vận hành, bảo dưỡng. Các công trình đang vận hành chủ động xem xét điều chỉnh giá nước sạch phù hợp với thu nhập của người dân địa phương, bảo đảm theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, chi phí hợp lý. Trong trường hợp cần thiết, cấp bù chi phí cho các đơn vị cấp nước thu không đủ bù chi trên cơ sở cân đối ngân sách sự nghiệp kinh tế của địa phương...

Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là 1 trong 7 mục tiêu Thiên niên kỷ Chính phủ Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế và là một trong những tiêu chí quan trọng của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đối với tỉnh Yên Bái, hết năm 2013, tỷ lệ dân số nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 79,5% và ước năm 2014 đạt 82%. Theo kế hoạch, đến năm 2015, toàn tỉnh sẽ có 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.