Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Khuyến học & Dân trí

(ĐCSVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị tập huấn truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân năm 2015 cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của 61 trường học trên địa bàn tỉnh.

Đây là cơ hội để cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của 61 trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bồi dưỡng kiến thức truyền thông, nhằm góp phần thực hiện thành công công tác truyền thông nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trong trường học.

Tại hội nghị, các cán bộ, giáo viên được hướng dẫn thực hiện 4 mô hình truyền thông ở 4 cấp học đã được triển khai năm 2014 để nhân rộng trong năm 2015. Cụ thể, đối với cấp mầm non: tổ chức thi thực hành rửa tay bằng xà phòng đúng quy cách. Cấp tiểu học: thi vẽ tranh về sử dụng và bảo quản nguồn nước sạch ở trường học. Cấp THCS: đố vui kiến thức về sử dụng, bảo quản nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh. Cấp THPT: tổ chức diễn đàn về vệ sinh môi trường và xây dựng thông điệp về sử dụng, bảo quản nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh ở trường học.

Theo nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2015, năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh phân bổ 210 triệu đồng để thực hiện công tác truyền thông nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trong trường học. Sở đã tổ chức mô hình điểm tại 4 trường trên địa bàn TP. Cam Ranh, huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa, TP. Nha Trang; sau đó nhân rộng tại 47 trường trên toàn tỉnh và phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền về nội dung trên.