(ĐCSVN) - Thừa Thiên - Huế đặt mục tiêu đến năm 2015 sẽ có 95% số dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 75% người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn 02 của Bộ Y tế.

Là một địa phương luôn phải đối diện với thiên tai như lũ lụt cũng như hạn hán kéo dài, tuy nhiên, với nhiều cách làm linh hoạt, vận dụng tốt các nguồn vốn, tính đến này đã có 125 trên tổng số 152 xã, phường ở Thừa Thiên - Huế đã được sử dụng nước máy.

 

 Nhà máy nước sạch tại Thừa Thiên - Huế. Ảnh minh họa


Thông qua hệ thống cấp nước do Công ty Cấp nước quản lý, vận hành đã cơ bản cung cấp nước đảm bảo về chất lượng, số lượng và thời gian cấp. Ngoài những công trình cấp nước tập trung đã bàn giao Công ty Cấp nước tiếp nhận quản lý, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế còn 29 công trình cấp nước tập trung do địa phương quản lý, chủ yếu tập trung ở 2 huyện Nam Đông và A Lưới.

Phần lớn những công trình này hiện hoạt động kém hiệu quả do xây dựng đã lâu nhưng thời gian gần đây không được đầu tư nâng cấp, công tác quản lý vận hành không đảm bảo và ý thức trong việc bảo quản, sử dụng của người dân chưa cao. Vấn đề này đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo ngành nông nghiệp địa phương tập trung đầu tư nguồn vốn cũng như tháo gỡ những khó khăn, tồn tại để đảm bảo nước sạch sinh hoạt cho người dân.

Với những nỗ lực của các cấp, các ngành, các chỉ tiêu về sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường khu vực nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế đến nay đều đạt mức quy định so với mục tiêu của Chương trình MTQG NS&VSMTNT đề ra. Trong đó chỉ tiêu vượt mục tiêu của Chương trình là tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn 02 của Bộ Y tế đạt 68%, vượt 8% mục tiêu đề ra trong năm 2015.

Ngoài những chỉ tiêu đạt và vượt, Thừa Thiên - Huế đặt mục tiêu đến năm 2015 sẽ có 95% số dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 75% người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn 02 của Bộ Y tế, các trường học mầm non, trường học phổ thông khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh có đủ nước sạch được quản lý sử dụng tốt.