Đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 4.410 cán bộ, công chức

Theo Thanh tra Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra tại  2.252 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 77 đơn vị vi phạm; tiến hành kiểm tra việc thực hiện tại 1.592 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm; tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 4.410 cán bộ, công chức, viên chức.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL.

Đáng chú ý, qua kiểm tra nội bộ phát hiện 03 vụ, 03 đối tượng; qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 20 vụ, 10 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 05 vụ, 04 đối tượng. Cơ quan chức năng khởi tố 117 vụ việc, 270 đối tượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn một số hạn chế như: Tình trạng “tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả. Vẫn còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây dư luận và bất bình trong quần chúng, nhân dân. Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém, rất ít vụ việc, vụ án được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ; số vụ việc chuyển cơ quan điều tra xử lý có tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng số vụ việc tham nhũng phát hiện còn ít trong tương quan so với số sai phạm kinh tế phát hiện qua thanh tra, kiểm toán.

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, nhiều dư luận về tham nhũng

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm cho biết: Trong thời gian tới, ngành Thanh tra tiếp tục tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán với các cơ quan tố tụng để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Tiếp tục mở rộng các hoạt động đối thoại, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng, nhất là phối hợp xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có yếu tố nước ngoài và giải pháp về thu hồi tài sản tham nhũng; tiếp thu những kinh nghiệm tốt, phù hợp của thế giới để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng…/.

Thu Hằng