Công văn số 1758-CV/BTGTU do  Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ Trần Việt Trường ký gửi các địa phương, đơn vị trên địa bàn về việc có người mạo danh là cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ngày 13/8, thông tin từ Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cho biết, đồng chí Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa ký Công văn số 1758-CV/BTGTU gửi các địa phương, đơn vị trên địa bàn về việc có người mạo danh là cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ nhận được phản ánh từ một số địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố tình trạng có người mạo danh cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Thành ủy đến liên hệ để khai thác tư liệu, viết bài tuyên truyền về thành tựu 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và biên soạn Lịch sử Đảng bộ của địa phương, đơn vị.

Những đối tượng này đã đặt vấn đề về giá tiền từ 5 triệu đồng đến 12 triệu đồng cho mỗi sản phẩm bài viết.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ thông báo đến các địa phương, đơn vị về hành vi của các đối tượng nêu trên là lừa đảo, giả mạo; Ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định không có chủ trương cử cán bộ liên hệ trực tiếp với các địa phương, đơn vị để đặt hàng viết bài và yêu cầu thu tiền đối với sản phẩm.

Riêng việc tuyên truyền về thành tựu 15 năm Thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, nếu một số cơ quan báo chí liên hệ để được cung cấp tài liệu tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đơn vị, địa phương có sự phối hợp, nhưng không đặt vấn đề về giá tiền đối với sản phẩm.

Để ngăn chặn các hành vi trên, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các địa phương, đơn vị lưu ý, thông báo kịp thời tinh thần công văn đến các đơn vị trực thuộc nắm, chủ động phòng ngừa.

Nếu phát hiện đối tượng mạo danh cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy thực hiện các hành vi sai trái, cần báo ngay cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, số điện thoại 080.71189, hoặc báo cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời ngăn chặn./.

PV