UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính về pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Thực phẩm Đà Lạt - Nhật Bản, viết tắt là DJF (đóng tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) vì xả nước thải trực tiếp ra sông Đa Nhim.

Theo đó, Công ty DJF phải nộp phạt tổng cộng 86 triệu đồng vì không thực hiện đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; không thực hiện chế độ báo cáo hiện trạng môi trường theo quy định; xả nước thải công nghiệp trực tiếp, không qua xử lý, vượt tiêu chuẩn cho phép (với lượng nước 400m³/ngày đêm); xả nước thải sản xuất ra sông Đa Nhim (400m³/ngày đêm) và không nộp phí bảo vệ môi trường.

Đồng thời, tạm đình chỉ hoạt động của nhà máy sản xuất, chế biến rau quả cấp đông của DJF cho đến khi xử lý toàn bộ nước thải sản xuất đạt tiêu chuẩn môi trường. Tỉnh Lâm Đồng cũng quyết định truy thu trên 183 triệu đồng phí bảo vệ môi trường đối với Công ty DJF.

Đây là công ty đầu tiên tại Lâm Đồng bị xử phạt vì vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường./.