Xử lý 159 cán bộ vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Theo Thanh tra Chính phủ, trong năm 2019, ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Qua kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch tại 3.797 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã phát hiện 106 đơn vị có vi phạm; đã ban hành mới 3.106 văn bản; huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung trên 900 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 2.290 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 338 vụ việc với 413 người vi phạm, đã xử lý kỷ luật 40 người, kiến nghị thu hồi và bồi thường 331 tỷ đồng (đã thu hồi 156 tỷ đồng, đạt 47%). Số người nộp lại quà tặng cho đơn vị là 08 người với giá trị quà tặng là 116 triệu đồng.

Qua xác minh tài sản, thu nhập năm 2018, phát hiện 10 trường hợp vi phạm (tăng 04 trường hợp so với cùng kỳ năm trước); đã xử lý kỷ luật 08 trường hợp, đang xem xét xử lý kỷ luật 02 trường hợp.

Cũng trong năm 2019, thông qua công tác kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tại 2.799 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, trong đó số cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý là 159 người.

leftcenterrightdel
 Xét xử vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.

Đáng chú ý, trong năm 2019 đã xử lý 42 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng gồm: Bình Thuận (13), Hậu Giang (04), Long An (03), Nghệ An (04), Phú Yên (01), Sơn La (05), Tây Ninh (09), Thừa Thiên Huế (01), Quảng Ngãi (1), Thái Bình (1), trong đó 04 người đã bị xử lý hình sự tại:Quảng Ngãi (01), Thái Bình (01), Tiền Giang (02); 38 người bị xử lý kỷ luật hành chính. Chuyển đổi vị trí công tác 9.150 cán bộ, công chức, viên chức.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thanh tra các cấp đã phát hiện 47 vụ, 72 người có hành vi liên quan đến tham nhũng gồm: Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện 19 vụ, 12 người có hành vi liên quan đến tham nhũng; qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 04 vụ, 05 đối tượng...

Tuy nhiên, tình trạng “tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả. Vẫn còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây dư luận và bất bình trong quần chúng, nhân dân. Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém; số vụ việc tham nhũng phát hiện còn ít trong tương quan so với số sai phạm kinh tế phát hiện qua thanh tra, kiểm toán; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng có tiến bộ nhưng nhìn chung còn thấp…

Tập trung thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện phòng, chống tham nhũng

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết: Trong năm 2020, ngành thanh tra sẽ tập trung, khẩn trương triển khai thi hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước, thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng... Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, tích cực đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời, tăng cường theo dõi, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước và  từng bộ, ngành, địa phương; xây dựng bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng đối với các bộ, ngành, địa phương để thấy rõ những nơi làm tốt, nơi làm chưa tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc…/.

Thu Hằng