Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, GS.TS Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Hội Luật gia Hà Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Hội Luật gia Hà Giang cần nâng cao chất lượng đội ngũ luật gia. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Đặc biệt, với vai trò là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang, Hội Luật gia Hà Giang cần đề ra các kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện tốt vai trò tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; thể hiện rõ vai trò của Hội đối với đời sống pháp luật và công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Với nguyên tắc: Tự nguyện, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, dân chủ, bình đẳng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý. Hội Luật gia Hà Giang trong nhiệm kỳ tới kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng, phát triển tổ chức hội đông về số lượng, vững mạnh về chất lượng. Không ngừng đổi mới phương thức và nội dung hoạt động trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật. Nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động, đổi mới phương thức hoạt động, góp phần xây dựng quê hương Hà Giang giàu đẹp, văn minh, góp phần hoàn thiện pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao, phấn đấu xây dựng Hội Luật gia Hà Giang vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Hội Luật gia Việt Nam chúc mừng các đồng chí tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Luật gia Hà Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024.


Nhiệm kỳ qua, cùng với các cơ quan bảo vệ pháp luật, Hội Luật gia tỉnh Hà Giang đã tích cực tham gia công tác xây dựng pháp luật, phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, vận động nhân dân “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, góp phần đấu tranh chống những hành vi tiêu cực trong xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân góp phần tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tăng cường pháp chế, góp phần xóa đói giảm nghèo, đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Tin, ảnh: Minh Tâm