Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế tai Hội nghị “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2019” diễn ra ngày 5/11.

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông tin về Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW và tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở 2013.

Báo cáo hội nghị cho thấy, qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân” đã góp phần tích cực đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, đồng thời phát huy vai trò, hiệu quả của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Dung trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi hành Luật Hòa giải cơ sở 2013. (Ảnh: thuathienhue.gov.vn)

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị đã có sự quan tâm, đầu tư đúng mức đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Đặc biệt, việc luật hóa "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9/11" đã tác động mạnh mẽ đến đến hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

Nhờ đó, xuất hiện những mô hình, giải pháp hay như: phổ biến pháp luật cho công nhân trên các “Chuyến xe công đoàn”, hoạt động ngoại khóa kết hợp phổ biến pháp luật trong trường học, tuyên truyền pháp luật gắn với hoạt động tư vấn sức khỏe vị thành niên trong hoạt động Đoàn thanh niên, chương trình thắp sáng ước mơ hoàn lương, hoạt động của Chi hội luật gia Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh…

Có thể khẳng định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã tác động tích cực đến đời sống xã hội; hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, trên địa bàn tỉnh không để hình thành các đường dây, tổ chức tội phạm có tính chất nguy hiểm, phức tạp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt không xảy ra những vụ việc lớn nổi cộm, các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, đất đai...

Bên cạnh đó, việc triển khai Luật Hòa giải cơ sở cũng tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện vững chắc để hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nền nếp, thống nhất, hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết trực tiếp những vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp nhỏ trong nhân dân, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp. Giai đoạn 2014-2018, các tổ hòa giải cơ sở đã tiếp nhận 6.624 vụ việc, chủ yếu là các tranh chấp nhỏ thuộc các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, dân sự, tranh chấp đất đai...Tỷ lệ hòa giải thành công đạt hơn 80%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nhấn mạnh, Ngày Pháp luật Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chính là một trong những trụ cột để triển khai thành công các chủ trương lớn của tỉnh.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong tình hình mới, các địa phương, đơn vị cần xây dựng các giải pháp mang tính chiến lược, bền vững, lâu dài để mỗi người, mỗi nhà, mỗi đơn vị thật sự có ý thức "Thượng tôn pháp luật", "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật". Bên cạnh đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần phải đổi mới hình thức; nâng cao vai trò của các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật...

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi hành Luật Hòa giải cơ sở 2013./.

Anh Tuấn