leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, trình bày Tờ trình dự án Luật. (Ảnh: quochoi.vn)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, chiều 22/5, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC).

Bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của 06 lĩnh vực

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nội dung của 61/142 điều, sửa kỹ thuật 09/142 điều, bổ sung mới 03 điều, bãi bỏ nội dung liên quan đến 05 điều của Luật XLVPHC.

So với Luật XLVPHC hiện hành, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nội dung này theo hướng tăng mức phạt tiền tối đa của 10 lĩnh vực: Giao thông vận tải đường bộ và phòng, chống tệ nạn xã hội từ 40 triệu đồng lên 75 triệu đồng; cơ yếu, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, giáo dục từ 50 triệu đồng lên 75 triệu đồng; điện lực từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ 100 triệu lên 200 triệu; quản lý công trình thủy lợi (sửa đổi thành lĩnh vực thủy lợi), báo chí từ 100 triệu đồng lên 250 triệu đồng; kinh doanh bất động sản tăng từ 150 triệu đồng lên 500 triệu đồng.

 Đồng thời, dự thảo luật bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của 06 lĩnh vực: tín ngưỡng, đối ngoại (30 triệu đồng); cứu nạn, cứu hộ (50 triệu đồng), in và an toàn thông tin mạng (100 triệu đồng), sở hữu trí tuệ (250 triệu đồng).

Sửa đổi tên của 07 lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh giống cây trồng thành trồng trọt; sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi thành chăn nuôi; dạy nghề thành giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội thành 02 lĩnh vực là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp; quản lý rừng, lâm sản thành lâm nghiệp; thăm dò, khai thác dầu khí và các loại khoáng sản khác thành hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; hạn chế cạnh tranh thành cạnh tranh.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, cơ quan này cơ bản tán thành với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung mức phạt tiền tối đa của một số lĩnh vực, đồng thời đề nghị rà soát để tránh chồng chéo về phạm vi của các lĩnh vực. Có ý kiến cho rằng việc nâng mức phạt tiền tối đa của một số lĩnh vực như dự thảo Luật là chưa bảo đảm tính tổng thể trong mối tương quan với các lĩnh vực khác và thẩm quyền xử phạt của các chức danh. Để tăng cường tính răn đe, phòng ngừa thì cần thực hiện nghiêm nguyên tắc “mọi hành vi VPHC phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh… theo đúng quy định của pháp luật”, đồng thời nghiên cứu để quy định mức phạt phù hợp hơn đối với từng hành vi vi phạm tại các Nghị định mà chưa cần nâng mức phạt tiền tối đa theo lĩnh vực.

Bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Theo Bộ trưởng Lê Thành Long, trong quá trình xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật XLVPHC cũng như xây dựng dự thảo Luật này, các bộ, ngành, địa phương cơ bản thống nhất với nhiều nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung. Báo cáo thẩm tra chính thức của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc tại Phiên họp lần thứ 42 cũng đều cơ bản thống nhất với nhiều nội dung của dự án Luật. Tuy nhiên, còn 02 vấn đề có ý kiến khác nhau, Chính phủ báo cáo xin ý kiến Quốc hội.

Vấn đề thứ nhất là việc bổ sung quy định “Ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân, tổ chức vi phạm trong xây dựng công trình, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ”.

Theo Bộ trưởng, loại ý kiến thứ nhất cho rằng, cần quy định đây là biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Loại ý kiến thứ hai cho rằng, cần quy định đây là biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

Dự thảo Luật quy định theo loại ý kiến thứ nhất nêu trên.

Về vấn đề này, nhiều ý kiến trong Ủy ban Pháp luật tán thành với loại ý kiến thứ hai, bổ sung biện pháp này là biện pháp ngăn chặn đối với hành vi VPHC, trong đó điện, nước được sử dụng làm công cụ, phương tiện VPHC. Quy định như vậy là bảo đảm đúng bản chất của biện pháp, tương xứng với hành vi vi phạm, tương tự như việc tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính.

Một số ý kiến tán thành bổ sung biện pháp này là biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC, nhưng đề nghị thu hẹp trường hợp áp dụng theo hướng chỉ áp dụng biện pháp này để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC bằng hình thức đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Vấn đề thứ hai được Chính phủ xin ý kiến là việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và nghiện ma túy.

Cụ thể, loại ý kiến thứ nhất cho rằng, việc quy định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và nghiện ma túy.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, cần cân nhắc thận trọng việc bổ sung quy định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và nghiện ma túy.

"Dự thảo Luật quy định theo loại ý kiến thứ nhất nêu trên" - Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết.

Thẩm tra dự luật, Uỷ ban Pháp luật tán thành cần sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và cai nghiện, xử lý vi phạm hành chính đối với người nghiện ma túy (bao gồm cả người dưới 18 tuổi và người từ đủ 18 tuổi trở lên) để khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn mà nhiều địa phương đã phản ánh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy theo Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Luật Phòng, chống ma túy và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Về vấn đề cụ thể, Uỷ ban Pháp luật tán thành bổ sung áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên “nhiều lần” sử dụng trái phép chất ma túy như quy định của dự thảo Luật.

Đối với việc dự thảo Luật bổ sung quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, cơ quan thẩm tra tán thành cần nghiên cứu sửa đổi các quy định về cai nghiện bắt buộc đối với người chưa thành niên, tuy nhiên quy định ở văn bản luật nào và bằng hình thức gì cần được cân nhắc thận trọng.

“Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện hiệu quả của các biện pháp, hình thức cai nghiện đối với người nghiện ma túy dưới 18 tuổi, làm rõ nguyên nhân của những vướng mắc trong việc đưa đối tượng này vào cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy hiện hành để có đề xuất sửa đổi các quy định của Luật này mà không thay thế bằng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng” - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh./.

Kim Thanh