Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tiếp dân và giải quyết KNTC, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Ân Thi thường xuyên quán triệt, triển khai đến từng công chức, viên chức thực hiện nghiêm chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Cấp ủy, chính quyền các cấp lắng nghe ý kiến của nhân dân; tăng cường đối thoại giữa các cơ quan và 21 xã, thị trấn với người dân; nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết KNTC hàng ngày. Mặt khác, cơ quan Thanh tra Nhà nước huyện cũng cần chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giúp UBND huyện giải quyết dứt điểm vụ việc phức tạp, đông người từ khi mới phát sinh ở cơ sở, không để người dân bức xúc tạo thành điểm nóng. Nhờ vậy, huyện Ân Thi đã kịp thời nắm bắt, tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả nhiều nội dung KNTC, nhất là các nội dung liên quan đến việc giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án kinh tế hay công tác dồn điền đổi thửa tại cơ sở…

Theo ông Mai Xuân Giới - Chủ tịch UBND huyện Ân Thi, quan điểm của huyện là công tác tiếp dân cần được thực hiện có nề nếp; từ đó giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay khi mới phát sinh tại cơ sở, ngay từ cơ sở, nhất là từ UBND các địa phương, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai. Quá trình thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đội ngũ cán bộ tiếp dân các cấp phải am hiểu luật pháp, nâng cao tinh thần trách nhiệm và duy trì đối thoại, tiếp dân hàng tháng. Trong giải quyết các vụ việc, UBND huyện Ân Thi luôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhất là cơ quan Thanh tra Nhà nước cần rà soát, nghiên cứu kỹ hồ sơ, coi trọng lợi ích hợp pháp của người dân; đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương bảo đảm đúng pháp luật, công khai minh bạch, bình đẳng hợp lý; cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết có lý có tình, dứt điểm từng vụ việc.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tiếp dân, giải quyết KNTC ở huyện Ân Thi đã đạt được nhiều kết quả tích cực (Ảnh: QĐ)

Được xác định là một dự án trọng điểm, Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) đoạn đi qua địa phận huyện Ân Thi được thực hiện tại các xã: Quảng Lãng, Hoàng Hoa Thám, Quang Vinh, Tân Phúc, Bãi Sậy, Phù Ủng và thị trấn Ân Thi. Tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án là trên 28,28 ha với chiều dài khoảng 14,22 km gồm 1.800 hộ gia đình, cá nhân nằm trong diện bị thu hồi đất, bị ảnh hưởng. Thời gian đầu khi mới triển khai, người dân địa phương đã có khá nhiều ý kiến về dự án này. UBND huyện Ân Thi đã cùng chủ đầu tư dự án tập trung tổ chức nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp và đối thoại. Từ đây, nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân đã được các cơ quan chức năng lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết nên đến nay, đại bộ phận người dân nằm trong vùng ảnh hưởng đều nhất trí và tích cực tạo điều kiện để dự án được thực hiện đúng tiến độ.

Chị Nguyễn Thị Vân, một người dân xã Hoàng Hoa Thám chia sẻ: “Gia đình tôi có đất thuộc diện giải tỏa để phục vụ dự án. Lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã đã tổ chức tiếp công dân, giải đáp những vướng mắc nên tôi đã chủ động tháo dỡ công trình để bàn giao đất theo quy định”.

Tìm hiểu được biết, Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) chỉ là một trong số rất nhiều dự án ở huyện Ân Thi được thực hiện bảo đảm do địa phương đẩy mạnh công tác tiếp dân và giải quyết KNTC. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy, UBND huyện Ân Thi, trong năm 2018 vừa qua, lãnh đạo huyện Ân Thi, Ban Tiếp công dân của huyện và thủ trưởng các cấp, ngành, 21 xã, thị trấn đã tiếp gần 3.000 lượt công dân; huyện đã tiếp nhận 64 đơn thư (gồm: 23 đơn tố cáo; 38 đơn đề nghị, phản ánh; 03 đơn khiếu nại); trong đó, liên quan đến đất đai và công tác đồn thửa đổi ruộng: 43/64 đơn chiếm 67,19%. Kết quả giải quyết đơn thư theo thẩm quyền, UBND huyện: 05/05 đơn (bằng 100%); đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức: 59 đơn (50 vụ việc) đã được UBND huyện chuyển đơn để xem xét, giải quyết đúng thẩm quyền và trả lời công dân theo quy định.

Theo ông Cáp Minh Tiến - Chánh Thanh tra Nhà nước huyện Ân Thi, số lượng đơn thư năm 2018 có chiều hướng giảm mạnh, chỉ bằng 32,82 % so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân là do có sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của lãnh đạo các cấp; thủ trưởng các cơ quan và lãnh đạo các địa phương đã chủ động làm tốt việc tiếp công dân, nắm bắt những mâu thuẫn, ý kiến thắc mắc của người dân, giải quyết phát sinh ngay từ cơ sở nên đã hạn chế tối đa tình trạng công dân khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Đánh giá về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC trên địa bàn huyện thời gian qua, Chủ tịch UBND huyện Ân Thi Mai Xuân Giới cho biết, qua thanh, kiểm tra thực hiện các quy định về KNTC, tình hình tiếp công dân, xử lý đơn, thư trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lãnh đạo các địa phương, ngành đã thường xuyên tham gia đối thoại với công dân, từng bước đưa nội dung này đi vào nền nếp. Trong thời gian tới, Ân Thi sẽ tăng cường hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư, nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ chuyên môn, lãnh đạo địa phương; đồng thời, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trách nhiệm cán bộ trong việc giải quyết KNTC ở cơ sở, đối thoại làm rõ vấn đề ngay từ khi người dân mới có đơn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân.

Có thể thấy, với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC của công dân trên địa bàn huyện Ân Thi (Hưng Yên) đã đạt hiệu quả cao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường ổn định, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.

Bài, ảnh: TL