Tham dự Lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương.

 

Diễn văn do Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang trình bày nhấn mạnh: Trải qua 72 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống Tòa án luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Với tinh thần đoàn kết nhất trí, đồng sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tâm tận tụy phục vụ nhân dân, ở mỗi giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước, các Tòa án đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy của các Tòa án không ngừng được kiện toàn, đổi mới để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị; chất lượng các mặt hoạt động, mà trọng tâm là công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án được nâng lên, qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao Kỷ niệm chương cho các đồng chí
có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của hệ thống TAND. (Ảnh: TA).

Trong giai đoạn hiện nay, công tác Tòa án tiếp tục được Đảng, Nhà nước dành nhiều sự quan tâm, thể hiện qua các định hướng về cải cách tư pháp đã được đề cập trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 49-NQ/TW. Theo đó, Tòa án được xác định là trung tâm trong hệ thống các cơ quan tư pháp và xét xử là hoạt động trọng tâm với vai trò, vị thế của TAND đã được nâng lên rõ rệt.

 

Hiện nay, ngành Tòa án đang tiếp tục hoàn thiện một số đề án nhằm xây dựng Tòa án trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt là sự đổi mới về chất trong các TAND, Tòa án quân sự nhằm nâng cao chất lượng xét xử và năng lực Thẩm phán.

 

Nhấn mạnh nhiệm vụ của các Tòa án trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TAND các cấp phải xác định rõ trách nhiệm của mình, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thay mặt lãnh đạo TANDTC, Phó Chánh án Lê Hồng Quang kêu gọi toàn thể đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TAND, TAQS các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm phải “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống… thực hiện tốt các giải pháp lớn do Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC đã đề ra, đặc biệt là thực hiện tốt 14 giải pháp tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện nâng cao chất lượng xét xử theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ công lý, theo định hướng cải cách tư pháp của Đảng.

 

Với những thành tích đã đạt được, trong 72 năm qua, TAND đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh...

 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Cũng tại Lễ kỷ niệm, TANDTC đã trao tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tòa án nhân dân” cho các đồng chí có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của hệ thống TAND./.

Thu Hằng