Ngày 29/11, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, do Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 9 tháng năm 2019.

leftcenterrightdel

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại buổi làm việc.

Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN

 
 

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Vĩnh Long thời gian qua. Theo đó, tỉnh đã triển khai tích cực các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và thu hồi tài sản tham nhũng phát hiện được... góp phần chung vào kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của cả nước.

Trưởng Đoàn kiểm tra lưu ý, tham nhũng thường ẩn rất sâu nên tỉnh Vĩnh Long không được chủ quan, cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong thời gian tới. Cùng với công tác tuyên truyền, tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác phòng chống tham nhũng và xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng; chú trọng công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, tham nhũng; thực hiện tốt công tác điều tra, làm rõ những hành vi chiếm đoạt, vụ lợi để truy tố, xử lý; nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập.

 Trưởng Đoàn kiểm tra Lê Minh Khái nhấn mạnh, các hành vi tham nhũng rất khó phát hiện, được tính toán bài bản và thực hiện ngày càng tinh vi, kể cả tẩu tán tài sản, nên việc xử lý hiện gặp nhiều khó khăn. Do đó, nếu địa phương làm tốt các biện pháp phòng ngừa sẽ góp phần hạn chế các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Trung, năm 2018 và 9 tháng năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh đã triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định của Đảng, Nhà nước. Hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương được công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân dân giám sát và tham gia quản lý; tổ chức kê khai minh bạch tài sản thu nhập, báo cáo kết quả thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nên một số vụ việc được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm túc và thu hồi được tài sản do hành vi tham nhũng gây ra. Trong thời gian này, Tỉnh ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra đối với 37 tổ chức Đảng và 17 đảng viên; qua kiểm tra, kết luận có 1 tổ chức Đảng và 4 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, đang thực hiện việc kiểm điểm theo quy trình. Đồng thời, Tỉnh ủy tiến hành giám sát 10 tổ chức Đảng và 10 đảng viên, qua đó, có 1 tổ chức Đảng và 1 đảng viên có hạn chế, đã kiểm điểm rút kinh nghiệm. Trong công tác lãnh, chỉ đạo, tỉnh đã phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh 3 vụ việc và 5 vụ án tham nhũng; thu hồi tài sản gần 682 triệu đồng, đạt 99,1%. Tỉnh đã xem xét xử lý trách nhiệm 5 trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh dự báo những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng trong thời gian tới như: quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên khoáng sản, thuế, cấp phép đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện chính sách xã hội… Với chủ trương lấy phòng ngừa là cơ bản, lấy đấu tranh chống tham nhũng là quan trọng, lâu dài, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Trong đó, tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, chú trọng thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính, kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt thu hồi tài sản của nhà nước bị thất thoát do tham nhũng gây ra.

Ngoài ra, tỉnh Vĩnh Long đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết xử lý và kịp thời thay thế người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, địa phương do mình trực tiếp quản lý. Tỉnh rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo tăng cường công tác phát hiện, xử lý “tham nhũng vặt”./.


Phạm Minh Tuấn/TTXVN