Sáng 17/9, tại TP Đà Nẵng, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Luật phòng, chống tham nhũng và Luật Tố cáo năm 2018 trong toàn ngành.

Tham dự của đại diện một số Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị và bệnh viện, trường đại học thuộc Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng; lãnh đạo Sở, thanh tra Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương khẳng định: "Mục đích của Hội nghị lần này là nhằm tiếp tục triển khai công tác phòng, chống tham nhũng kết hợp với thực hiện giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, nhất là những tố cáo của người dân liên quan đến hoạt động của ngành Y tế, phát huy cao nhất tinh thần dân chủ trong toàn ngành".

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo một số vụ, cục chức năng thuộc các Ban của Đảng, Thanh tra Chính phủ là những người trực tiếp tham gia quá trình xây dựng các dự thảo luật và cho đến khi các Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội thông qua để trao đổi, quán triệt một số nội dung cơ bản của 2 Luật trên.

Đồng thời, các đơn vị chức năng của Bộ Y tế sẽ trình bày một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, cụ thể bao gồm Kế hoạch của Bộ Y tế về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 24/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc thuộc ngành Y tế đến đội ngũ cán bộ chủ chốt trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố; trình bày một số quy định mới, những kết quả tích cực, một số tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu, mua sắm tập trung thời gian qua và giải pháp nhằm chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước theo đúng Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thông tin, thời gian qua, nhiều lĩnh vực và đơn vị thuộc ngành Y tế cả nước đã bộc lộ những hạn chế có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thực thi các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, nhất là trong công tác đấu thầu thuốc, triển khai các dự án phát triển của ngành, lĩnh vực; việc kiểm tra, giám sát mặc dù được các đơn vị, địa phương chú trọng nhưng do nhiều lý do nên vẫn xảy ra các sai phạm.

Trước thực tế đó, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 và vừa qua Bộ cũng ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 24/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

“Trên tinh thần nội dung của Hội nghị lần này, tôi đề nghị ngay sau Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục phổ biến sâu rộng các nội dung Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cũng như các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời phát huy cao nhất quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tiếp công dân, xét giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, nhất là các tố cáo của công dân liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực Y tế”- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến lưu ý./.

  

 

 

Tin, ảnh: Đình Tăng