Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa 11 vừa cách chức Tỉnh ủy viên đối với ông Phạm Dũng, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy La Gi. Nguyên nhân là vì ông Phạm Dũng có nhiều sai phạm trong việc nhận đất, mua bán đất và thiếu minh bạch trong việc kê khai tài sản. Tỉnh ủy Bình Thuận đã có Văn bản trình Ban Bí thư Trung ương xem xét để cách chức Tỉnh ủy viên đối với ông Phạm Dũng.

Được biết, vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt phương án quy hoạch, khu sản xuất nông nghiệp Ba Bàu thuộc huyện Hàm Thuận Nam để cấp đất cho những đối tượng làm nghề rừng chuyển sang sản xuất nông nghiệp. Ông Phạm Dũng lúc đó là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư không thuộc đối tượng cấp đất nhưng vẫn được cấp 3 lô với diện tích 3 ha và vợ ông được cấp 8 lô với diện tích 8 ha, nhiều gấp chục lần so với hộ có tiêu chuẩn được cấp đất. Tiền san ủi là 5 triệu đồng/lô (vào thời điểm năm 1996).

Tuy nhiên, ông Phạm Dũng và vợ ông được cấp 11 ha và san ủi hoàn chỉnh nhưng không nộp tiền san ủi. Khi về nhận chức Bí thư Thị ủy La Gi, ông Phạm Dũng cùng với chị vợ mua hơn 16 ha đất tại xã Tân Phước, thị xã La Gi sau đó bán lại cho Trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh./.