Chiều ngày 24/4, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên giải trình đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng về công tác thẩm định và việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định trong chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh công tác thẩm định văn bản có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong quy trình xây dựng văn bản, ban hành chính sách. Phiên giải trình này nhằm làm rõ những việc đã làm được, những vấn đề chưa rõ, chưa được để kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu khai mạc. Ảnh: TH.

Rút ngắn thời gian, bảo đảm chất lượng thẩm định

Báo cáo một số nội dung của công tác thẩm định và việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ khóa XIV đến nay, Bộ Tư pháp đã thẩm định 71 dự án, dự thảo. Các cơ quan chủ trì soạn thảo cơ bản đảm bảo hồ sơ đầy đủ, chất lượng của các tài liệu trong hồ sơ từng bước được nâng cao. Về thời hạn thẩm định, quy định là 20 ngày nhưng thời gian trung bình Bộ Tư pháp hoàn thành việc thẩm định là 15 ngày. Đặc biệt, trong một số trường hợp, Bộ đã tập trung nguồn lực, huy động nhiều chuyên gia, nhà khoa học để rút ngắn thời gian mà vẫn đảm bảo chất lượng thẩm định (tổ chức thẩm định và có báo cáo sau 5 ngày).

Theo Bộ trưởng Lê Thành Long, báo cáo thẩm định đã thể hiện đầy đủ các nội dung thẩm định, đều nêu rõ quan điểm về việc dự án, dự thảo có đủ hay không đủ điều kiện trình Chính phủ. 

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đến tháng 10/2018, Văn phòng Chính phủ đã tiếp nhận xử lý 51 dự án luật, 4 dự án pháp lệnh, 6 dự thảo Nghị quyết do các bộ, cơ quan ngang bộ trình Chính phủ xem xét, thông qua để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các dự án trình Chính phủ cơ bản đã tuân thủ nghiêm túc, đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thành phần, số lượng, trình tự, thủ tục lập hồ sơ; phương thức…

Quan tâm chính sách thu hút cán bộ pháp chế

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương, nếu như làm tốt khâu thẩm định của Bộ Tư pháp và khâu thẩm tra ở các cơ quan Quốc hội thì chất lượng các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật… sẽ tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Sỹ Cương cũng chỉ rõ, vẫn còn tình trạng một số hồ sơ dự án luật chất lượng còn yếu nhưng Bộ Tư pháp vẫn để “lọt”; nhiều báo cáo đánh giá tác động không đạt yêu cầu… Hay một số báo cáo thẩm định, Bộ Tư pháp đã chỉ rõ vấn đề cần phải sửa nhưng không được giải trình, tiếp thu.

Đồng tình với báo cáo của Bộ Tư pháp nêu: Đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật và pháp chế còn thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực dẫn đến một số chất lượng dự án luật chưa cao, đại biểu Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị Bộ Tư pháp nêu rõ giải pháp nâng cao năng lực cán bộ pháp chế.

Giải trình về các nội dung trên, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường cán bộ pháp chế rất khó khăn. Vì vậy, Bộ trưởng mong muốn các bộ, ngành, địa phương quan tâm các chính sách thu hút cán bộ pháp chế; bản thân cán bộ cũng cần nâng cao trình độ, trách nhiệm nghề nghiệp. Bộ Tư pháp sẽ cố gắng tối đa trong việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ pháp chế.

Liên quan đến nội dung được nhiều đại biểu quan tâm về việc tiếp thu giải trình, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, sau phiên trả lời chất vấn Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vào năm ngoái cùng sự tham gia thiết thực, chất lượng của các cơ quan của Quốc hội vào công tác xây dựng pháp luật thì cơ bản khắc phục tình trạng hạn chế trong tiếp thu giải trình, nếu còn yếu thì xử lý ở các công đoạn khác nhau.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thừa nhận ở một số nơi chính sách đối với cán bộ pháp chế còn hạn chế, chưa được quan tâm trong công tác bổ nhiệm, đào tạo… 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, nâng cao chất lượng thẩm định; kiên quyết từ chối thẩm định dự án không đủ điều kiện thẩm định…/.

Thu Hằng