Trong 2 ngày 9-10/1, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo cho Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giải quyết công việc và hiệu quả quản lý nhà nước. Thực tế cho thấy cơ quan, đơn vị nào mà người đứng đầu có trình độ, có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, năng động, tâm huyết và quyết liệt với công việc thì đơn vị đó luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TH.

Do đó, ngoài việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thì cần phải tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp lãnh đạo cho đội ngũ công chức giữ chức vụ lãnh đạo nói chung và đặc biệt cho lãnh đạo Sở Tư pháp nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế, quốc tế, đặc biệt là công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành trong bối cảnh thế giới số và cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển hết sức mạnh mẽ.              

Tại Hội nghị, các đại biểu  được các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về lãnh đạo, quản lý giới thiệu các chuyên đề: Tư duy chiến lược cán bộ; Công tác phòng chống tham nhũng trong tình hình hiện nay; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kỹ năng quan hệ với truyền thông đại chúng; Tư duy chính sách và chiến lược trong bối cảnh thế giới số và cách mạng công nghiệp 4.0…/.

Vy Anh