Ngày 24/7, Đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 19/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu làm Trưởng đoàn đã làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC).

Báo cáo trước Đoàn kiểm tra, bà Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (VKSNDTC) cho biết, xác định việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 32 và các văn bản về PBGDPL là rất quan trọng nên thời gian qua Ban Cán sự Đảng VKSNDTC đã chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc trong ngành.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại buổi làm việc

Theo đó, các đơn vị thuộc VKSNDTC, VKS cấp dưới đều xác định tuyên truyền, PBPL là công việc thường xuyên, hàng ngày của chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Việc tuyên truyền PBGDPL không chỉ tập trung giới thiệu tuyên truyền văn bản pháp luật mới, phục vụ nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn mà được thực hiện thường xuyên qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động phong trào, đoàn thể khác.

Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, có nhiều cách làm hay, sáng kiến mới, trong đó thiết chế Ban Chỉ đạo và Tổ tuyên truyền rất hiệu quả

Mặt khác, ngành KSND luôn chú trọng việc phối hợp với các cơ quan, đặc biệt với cơ quan thông tấn báo chí để thực hiện công tác tuyên truyền.

“Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư, Luật PBGDPL và các văn bản có liên quan, công tác tuyên truyền, PBPL của ngành KSND đã có nhiều đóng góp tích cực trong nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của nhân dân”, bà Chi nêu rõ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng một số cấp ủy, tổ chức đảng trong ngành chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, chưa quan tâm đến việc nhân rộng các mô hình hiệu quả ở cơ sở; hình thức tuyên truyền chưa đa dạng;  chủ yếu qua hoạt động của các cơ quan báo chí trong ngành…

Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn khẳng định, Ban Cán sự Đảng VKSNDTC luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, PBGDPL và thực tế đã triển khai một cách chủ động, đồng bộ, có hiệu quả.

Tại  buổi làm việc, các ý kiến thành viên Đoàn công tác ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền pháp luật của VKSNDTC đồng thời đề nghị ngành VKSNDTC cần xác định rõ những nội dung tuyên truyền nào phổ biến trong ngành, nội dung nào đến nhân dân; quan tâm nhiều hơn đến việc PBGDPL cho đối tượng đặc thù. Đồng thời, kiến nghị nên mở rộng việc tuyên truyền, phối hợp đến nhiều cơ quan, ban ngành, cơ quan thông tấn báo chí ngoài ngành Kiểm sát.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được của VKSNDTC sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư với cách thức triển khai khoa học, bài bản; hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, có nhiều cách làm hay, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng VKSNDTC tiếp tục sát sao, kiểm tra đôn đốc trong việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32; làm rõ hơn vai trò của Ban Cán sự Đảng của VKSND các cấp; đậm nét hơn các mô hình hay, sáng kiến tốt trong ngành; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật PBGDPL và các văn bản liên quan.

Đồng thời, tiếp tục củng cố kiện toàn các Ban Chỉ đạo, Tổ tuyên truyền - là mô hình đang phát huy nhiều hiệu quả. Phát huy tinh thần  mỗi cán bộ, kiểm sát viên là tấm gương tuân thủ pháp luật như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn mỗi cán bộ, kiểm sát viên phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Củng cố kiện toàn nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng thu hút các nguồn lực xã hội trong PBGDPL…/.

Tin, ảnh: Thu Hằng