Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Xét đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương và đề nghị của Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị:

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hồ Quang Điệp, kể từ ngày 9/3/2020.

Nghị quyết nêu rõ: HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương và ông Hồ Quang Điệp theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo tỉnh Bình Dương chúc mừng ông Hồ Quang Điệp (người cầm hoa) giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (Ảnh: TL)

Ông Hồ Quang Điệp sinh năm 1965; quê quán: xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; trình độ chuyên môn: thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Quản trị kinh doanh; trình độ quản lý nhà nước: chuyên viên cao cấp; trình độ chính trị: cử nhân.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương, ông từng kinh qua các vị trí : Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An), Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương./.

TH