Ngày 9/10, tại Hà Nội, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Liên minh Châu Âu và Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Tham vấn thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam”.

Nghề luật sư (LS) đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam.Với số lượng 5.000 LS khi Liên đoàn LS Việt Nam được thành lập vào năm 2009, đến nay con số này đã lên đến hơn 13.000 LS và hơn 5.000 LS tập sự. Đồng thời, nhu cầu tìm đến dịch vụ tư vấn pháp lý cũng đang gia tăng nhanh chóng.

Hội thảo: “Tham vấn thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam”. Ảnh: TH.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam nêu rõ: Trong 10 năm vừa qua, kể từ khi Liên đoàn LS Việt Nam được thành lập, đội ngũ luật sư được phát triển ngày một vững mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Điều đó thể hiện nỗ lực của các Đoàn Luật sư, các luật sư đồng nghiệp trong việc xây dựng hình ảnh và uy tín khi cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng cho khách hàng và cộng đồng xã hội. Có được những kết quả đó là có phần đóng góp hết sức quan trọng của việc ban hành và thực hiện nghiêm túc Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp LS Việt Nam được Hội đồng Luật sư toàn quốc thông qua vào tháng 7/2011.

Tuy nhiên, theo ông Thịnh, bên cạnh những ưu điểm và những mặt tích cực, sau hơn 8 năm áp dụng, Bộ quy tắc đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong quá trình hành nghề LS, khiến việc giải quyết các tình huống, vấn đề gặp khó khăn. Một số nội dung trong Bộ quy tắc đã thể hiện sự không đồng nhất, còn chồng chéo với quy định pháp luật…đòi hỏi cần được bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu hành nghề luật sư trong bối cảnh mới của đất nước.

Ông Thịnh nhấn mạnh, Bộ Quy tắc “phải dễ hiểu, dễ thực hiện, được áp dụng thống nhất để vừa phòng ngừa vừa có thể có biện pháp giáo dục kịp thời”. Qua đó, khẳng định những giá trị chuẩn mực của nghề luật sư, là những yếu tố căn bản để xây dựng và phát triển nghề luật sư một cách vững bền.

Cụ thể, Dự thảo Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam được sửa đổi toàn diện, tăng thêm 5 quy tắc về: Sứ mệnh của LS; Thông báo kết quả khi kết thúc vụ việc; Ứng xử của LS trong tổ chức hành nghề LS; Ứng xử của LS hành nghề với tư cách cá nhân; Thông tin, truyền thông.

Dự thảo bổ sung quy định LS cần có thái độ lịch sự, tôn trọng khi tiếp xúc, làm việc với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác; tuân thủ quy định, nội quy của các cơ quan tổ chức này và quy định của Bộ quy tắc…/.

Thu Hằng