Trong những năm qua, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (THADS, THAHC) đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong bối cảnh số việc và tiền thụ lý mới tiếp tục tăng, năm sau cao hơn năm trước, các cơ quan THADS đã nỗ lực thi hành vượt chỉ tiêu đã đề ra, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước. Những kết quả tích cực của công tác THADS đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của các Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) các cấp.

Cụ thể, hai Ngành phối hợp trong công tác giải quyết các vụ việc trọng điểm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; giải quyết các vụ việc thi hành án liên quan đến tham nhũng, tín dụng, ngân hàng được tập trung chỉ đạo hiệu quả và có tiến bộ. Công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trong toàn Hệ thống…

 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TH.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng trong thực tiễn công tác kiểm sát THADS, hành chính. Trên cơ sở đó, kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát THADS, hành chính; công tác kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án; tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án…để vận dụng cho phù hợp, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, hạn chế thấp nhất những sai sót  trong hoạt động THADS, hành chính tại cơ quan, địa phương.

Để giúp cho công tác kiểm sát THADS, THAHC thời gian tới đạt hiệu quả tốt hơn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn nhấn mạnh cần phải có biện pháp để tăng cường phối hợp giữa VKS với cơ quan THADS và các cơ quan liên quan, trong đó có việc xác minh các điều kiện thi hành án. Quan tâm bố trí, sắp xếp công chức, Kiểm sát viên có năng lực, trách nhiệm với công việc; chủ động, kịp thời phát hiện vi phạm, đề xuất kiến nghị, kháng nghị khắc phục; đồng thời đẩy mạnh, tăng cường công tác phối hợp giữa VKSND các cấp với cơ quan THADS.

Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị giải quyết đối với các vụ việc không có điều kiện thi hành, không thể thi hành, những vụ việc còn tồn đọng, bức xúc, kéo dài; lưu ý về các biện pháp yêu cầu thu hồi tài sản cho Nhà nước, nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn; việc thu, quản lý, chi tiền thi hành án; vấn đề thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; việc cưỡng chế thi hành án…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh kiến nghị lãnh đạo VKSND tối cao tiếp tục quán triệt, chỉ đạo nâng cao nhận thức của cán bộ kiểm sát trong công tác phối hợp, hỗ trợ cơ quan THADS. Chỉ đạo VKSND các cấp kiểm sát toàn diện trong công tác THADS nói chung.

Bên cạnh đó, VKSND tối cao tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay như: Việc thi hành án trong những trường hợp bản án của Tòa tuyên không rõ, khó thi hành; giải quyết đối với các đề nghị của cơ quan THADS, đương sự về việc xem xét lại các bản án, quyết định của Tòa án theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm; xây dựng các văn bản, cơ chế hướng dẫn chung cũng như hướng dẫn đối với những vụ việc thi hành án cụ thể, đặc biệt là các vụ án lớn, án kinh tế, tham nhũng để thu hồi tiền cho ngân sách nhà nước và hướng dẫn áp dụng hình thức tiêu hủy vật chứng phù hợp, đảm bảo an toàn, an ninh; kịp thời yêu cầu, kiến nghị cơ quan điều tra trong việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong các vụ án hình sự, đảm bảo việc thi hành án.../.

Thu Hằng