Chiều ngày 18/5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã tổ chức Hội nghị công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao.

Theo dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra, trong thời gian qua, Ban Cán sự đảng VKSND tối cao đã tăng cường chỉ đạo Viện kiểm sát các cấp tích cực thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, Viện kiểm sát các cấp kiểm sát 100% các vụ án được các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật. Ngoài việc bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng quy định pháp luật, công tác thu hồi tài sản cũng được chú trọng, VKSND các cấp chủ động phối hợp với cơ quan điều tra kịp thời xác minh, áp dụng các biện pháp thu, giữ, kê biên, phong tỏa tài sản theo quy định của pháp luật, kịp thời ngăn chặn đối tượng chuyển nhượng, tẩu tán, che giấu, hợp pháp hóa tài sản, nhằm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

 

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại Hội nghị.


Cùng với đó, Viện kiểm sát các cấp tích cực phối hợp với cơ quan điều tra, Tòa án trong việc vận động, động viên, thuyết phục các đối tượng phạm tội và người thân tự nguyện giao nộp tiền, tài sản, khắc phục thiệt hại đã gây ra để được xem xét giảm nhẹ hình phạt, đây được coi là biện pháp thu hồi hiệu quả, nhiều vụ án được các bị can, bị cáo tự nguyện giao nộp 100% tài sản đã chiếm đoạt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra cũng nêu lên những hạn chế, tồn tại như: Một số viện kiểm sát chưa phối hợp tốt với cơ quan điều tra trong việc áp dụng các biện pháp thu giữ, kê biên, phong tỏa dẫn đến hiệu quả thu hồi tài sản chưa cao. Một số vụ án tham nhũng, kinh tế, việc phối hợp với cơ quan điều tra xử lý vật chứng chưa tốt...Trên cơ sở đó, đưa ra các kiến nghị của Đoàn kiểm tra đối với Ban cán sự đảng VKSND tối cao.

Phát biểu Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị sau khi báo cáo chính thức của Đoàn kiểm tra được ban hành, Ban cán sự đảng VKSND tối cao cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các kiến nghị của Đoàn kiểm tra. Đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra xử lý dứt điểm đúng pháp luật một số vụ việc cụ thể đã được đề cập trong báo cáo.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Cán sự đảng VKSND tối cao, các đơn vị có liên quan thuộc VKSND tối cao chủ động rà soát tham mưu, đề xuất thực hiện triệt để các kiến nghị của Đoàn kiểm tra, có giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án, nhất là vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, bảo đảm công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao cho biết: Thời gian qua, VKSND tối cao đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo toàn ngành tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, trong đó có yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quan tâm, chú trọng công tác thu hồi tài sản tham nhũng, đưa tiêu chí thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế vào chương trình, kế hoạch công tác của VKSND các cấp và là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả công tác của các đơn vị.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí khẳng định, Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao sẽ tiếp thu nghiêm túc ý kiến tại cuộc họp và của đồng chí trưởng Đoàn kiểm tra, đồng thời sẽ phối hợp với Đoàn để tiếp tục hoàn thiện báo cáo trước khi báo cáo của Đoàn được ban hành chính thức./.

 

Thu Hằng