Kiên quyết xử lý tham nhũng vặt

Chiều 7/11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

Chất vấn Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân về tình trạng "tham nhũng vặt", đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) đặt câu hỏi: Bộ trưởng có đề xuất gì mạnh tay hơn để khắc phục tình trạng này?

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng cho rằng, tham nhũng vặt là một lỗ hổng mà nếu không bịt kịp thì từ một lỗ hổng nhỏ sẽ thành một lỗ hổng lớn, dễ đắm thuyền, rất nguy hiểm. Tham nhũng vặt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn tại hội trường Quốc hội chiều ngày 7/11. (Ảnh: BL)

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết: Thủ tướng đã chỉ đạo, giao cho Bộ trưởng Nội vụ làm Tổ trưởng kiểm tra công vụ nên làm rất quyết liệt. Vừa qua Chính phủ ban hành Đề án Văn hoá công vụ, các địa phương cần xây dựng chương trình hành động triển khai. Thủ tướng cũng đã phát động văn hoá công sở, công chức phải thực sự là công bộc, tinh thần này phải được thổi lên.

Bộ trưởng nêu thực tế có các đơn vị được giao nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có khi làm 12h đêm không nghỉ. Như Bộ Nội vụ có những ngày làm đến đêm đèn vẫn sáng, các cơ quan khác cũng vậy.

“Nhưng người làm việc tốt như thế không nhiều đâu. Vì vậy chế độ lương, thưởng và vị trí việc làm cần phải tính lại. Người nỗ lực phải hưởng mức lương tương xứng chứ không cào bằng như hiện nay”, Bộ trưởng bày tỏ và nhấn mạnh, tinh thần xử lý tham nhũng vặt là phải xử lý kiên quyết.

Đề cập đến Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, gần 4 năm Bộ Nội vụ chưa có văn bản, thông tư hướng dẫn, đại biểu Hà Thị Lan (Bắc Giang) đặt câu hỏi trách nhiệm của Bộ và việc giải quyết thế nào?

Về vấn đề này, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân một lần nữa “xin nhận khuyết điểm”. Theo Bộ trưởng, đây là quyết định về chính sách đối với cán bộ người dân tộc thiểu số có từ tháng 3/2016 và Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ 8 nhiệm vụ, đến nay Bộ còn 4 nhiệm vụ chưa làm. “Tôi sẽ làm bản tự kiểm gửi Thủ tướng tháng 12 năm nay để nhận trách nhiệm về vấn đề này. Đây là thiếu sót của Bộ Nội vụ, trong đó có trách nhiệm của Bộ trưởng”, Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng cũng cho rằng, đã làm việc với một số lãnh đạo của cơ quan liên quan bàn về vấn đề cơ cấu của người dân tộc sắp tới và biên chế đã được giao. Theo đó, dứt khoát thi tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc không thể tuyển dụng chung với người Kinh. Vì vậy, phải tuyển dụng riêng, tức là tuyển dụng người dân tộc với nhau, và người Kinh với nhau để đảm bảo cơ cấu.

“Nếu làm chung thì không được đâu, kể cả về tiêu chuẩn, điều kiện bồi dưỡng người dân tộc, kể cả trình độ ngoại ngữ cũng phải tính khác chứ không thể tuyển dụng chung một mặt bằng”, Bộ trưởng nhấn mạnh và hy vọng trong nhiệm kỳ tới, nhất là Đại hội các cấp sẽ phải đảm bảo được tỷ lệ người dân tộc. Thực tế hiện nay, hầu hết các tỉnh đều đảm bảo được tỷ lệ người dân tộc trong cơ cấu công chức, viên chức ở cấp tỉnh, thậm chí có những tỉnh đạt tỷ lệ cao.

Không sáp nhập cơ học các cơ quan hành chính

Đại biểu Phùng Văn Hùng (Cao Bằng) đề cập tình trạng nhập vào rồi tách các cơ quan hành chính không phải là hiếm ở Việt Nam. Vừa qua, khi triển khai Nghị quyết 18 của Trung ương, 11 địa phương đã triển khai thí điểm việc hợp nhất 3 Văn phòng đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND thành một văn phòng chung. Không ít người cho rằng, việc sáp nhập này không phù hợp cả về lý luận và thực tiễn, có thể làm giảm vai trò, chức năng và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương.

“Với vai trò là tư lệnh của ngành chuyên tham mưu cho Đảng, Nhà nước về tổ chức bộ máy, Bộ trưởng cho biết quan điểm của mình về vấn đề này thế nào? Theo Bộ trưởng, việc sáp nhập này có thực sự làm tăng hiệu quả, hiệu lực bộ máy nhà nước hay không?”, đại biểu đặt câu hỏi.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay, thực hiện kết luận của cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ đã đề nghị các địa phương tạm dừng sắp xếp. Trước mắt chưa quy định khung các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; quy định khung bình quân số lượng cấp phó; xây dựng tiêu chí thành lập các Sở, phòng đặc thù và xây dựng tiêu chí thành lập cơ quan bên trong Sở. Chính phủ sẽ có Nghị quyết thí điểm, chọn không quá 20% đơn vị hành chính cấp tỉnh để thí điểm tới năm 2021 rồi tổng kết.

Bộ trưởng khẳng định: “Chúng ta không sáp nhập cơ học từ Sở này qua Sở khác mà phải tách rõ chức năng, nhiệm vụ để liên thông, giải quyết thủ tục hành chính, vừa giảm bớt phiền hà, vừa nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.

Người đứng đầu ngành Nội vụ cũng cho hay, đến nay đã có 2 tỉnh, 50 huyện thực hiện thí điểm sáp nhập giữa cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng và cơ quan của Nhà nước; 40 huyện sáp nhập 3 Văn phòng (Văn phòng đại biểu Quốc hội, HĐND, UBDN). Theo đó đã chuyển toàn bộ biên chế theo đúng tinh thần của Nghị quyết 580 và Kết luận số 34 của Bộ Chính trị./.

Bích Liên