Ngày 29/11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2020.

Thu hồi hơn 16 nghìn tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng

Theo báo cáo của Tổng Cục thi hành án dân sự (THADS), năm 2019, trong bối cảnh số việc và tiền thụ lý mới tiếp tục tăng so với năm 2018, nhưng các cơ quan THADS đã nỗ lực thi hành đều đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra. Cụ thể, đã thi hành xong trên 579 nghìn việc (đạt 78,59%) và trên 53 nghìn tỷ đồng (đạt 35,43%), lần lượt cao hơn 5,50% và 2,43% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao. Đặc biệt số tuyệt đối thi hành xong về tiền tăng trên 18.207 tỷ đồng (tăng 52,77%) so với năm 2018, đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, các cơ quan THADS đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tổ chức thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể: thi hành xong 1.354 việc (đạt tỷ lệ 68,66%) với số tiền trên 16.504 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 29,67%).

Tuy nhiên, dù số tuyệt đối thi hành cả về việc và tiền đều tăng so với năm 2018, nhưng kết quả tính theo tỷ lệ thi hành xong trên số có điều kiện thi hành là giảm.

Kết quả giải quyết các vụ việc trọng điểm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế hiệu quả chưa cao; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số cơ quan THADS chưa được quan tâm đúng mức, vẫn còn tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp. Vẫn còn có sai sót, vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án, số công chức vi phạm pháp luật, bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự chậm được khắc phục.

Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi cho biết, trong thời gian tới, toàn ngành THADS sẽ tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, không để xảy ra tình trạng “khoán trắng” cho Chấp hành viên. Nâng cao năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của Chấp hành viên; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm khắc các sai phạm. Nâng cao hiệu quả thi hành án trong vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng ngân hàng; tăng cường quản lý nhà nước về THA hành chính…

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TH)

Tập trung thu hồi tiền, tài sản trong các vụ tham nhũng, kinh tế

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh biểu dương, ghi nhận kết quả hệ thống THADS đạt được trong năm qua.

Thứ trưởng đề nghị ngành THADS cần tiếp tục khắc phục những hạn chế, vướng mắc, tập trung giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài, các vụ việc tín dụng, ngân hàng, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật tố tụng hành chính; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành án hành chính. Khắc phục ngay những thiếu sót, vi phạm đã được phát hiện trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế phát sinh những vụ việc phức tạp, kéo dài. Chú trọng công tác phối hợp liên ngành từ Trung ương đến địa phương trong việc tổ chức THA trên địa bàn, đặc biệt là trong việc tập trung chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết các vụ án lớn, trọng điểm, các vụ việc phức tạp kéo dài.../.

Thu Hằng