Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình (Ảnh: daibieunhandan.vn)

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 25, chiều 11/7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc bổ sung dự toán NSNN năm 2018 (vốn ngoài nước) cho tỉnh Bình Thuận.

Tờ trình về việc bổ sung dự toán NSNN năm 2018 vốn ngoài nước cho tỉnh Bình Thuận, do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày, cho biết, dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận do UBND tỉnh Bình Thuận là chủ dự án. Đây là dự án viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ với 120 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016-2018. Tính đến hết năm 2017, dự án đã giải ngân được 45 tỷ đồng. Vốn chưa được giải ngân là 75 tỷ đồng. Đây là dự án có tính chất hành chính sự nghiệp sử dụng viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, việc bổ sung dự toán không gây tác động đến nợ công và bội chi NSNN năm 2018.

Để tạo điều kiện cho dự án thực hiện giải ngân đúng tiến độ, đúng cam kết với nhà tài trợ, sử dụng hết vốn viện trợ không hoàn lại, Chính phủ trình UBTVQH cho phép bổ sung dự toán chi NSNN năm 2018 từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ cho Bình Thuận là 70 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, đây là khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ cho tỉnh Bình Thuận thời gian thực hiện 2016-2018. Tuy nhiên, trong dự toán chi NSNN năm 2018 đã giao cho tỉnh Bình Thuận chưa bao gồm khoản viện trợ này. Mặt khác, đây là khoản viện trợ không hoàn lại nên việc bổ sung dự toán sẽ không ảnh hưởng đến nợ công và bội chi NSNN năm 2018.

Báo cáo thẩm tra cũng chỉ rõ, đây là dự án đã triển khai, có kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể. Đề nghị Chính phủ giải trình rõ nguyên nhân trong xây dựng dự toán NSNN năm 2018 không bố trí dự toán từ nguồn viện trợ này cho tỉnh Bình Thuận.

Mặt khác, ngày 8/6/2018, Chính phủ mới có Tờ trình về vấn đề này là khá chậm, ảnh hưởng đến thời gian còn lại trong năm 2018 để thực hiện dự án. Căn cứ Hiệp định viện trợ, các dự án phải tiến hành kết thúc chậm nhất vào ngày 31/12/2018, để tiến hành thủ tục đóng dự án. Nguồn vốn còn lại chưa giải ngân theo báo cáo của Chính phủ là 75 tỷ đồng, được dự kiến bố trí 70 tỷ đồng cho năm 2018 và 5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019.

Do vậy, để bảo đảm tiến độ giải ngân theo cam kết với nhà tài trợ, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi NSNN từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại cho tỉnh Bình Thuận…

Phát biểu kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, UBTVQH nhận thấy rằng, tính đến hết năm 2017 đã giải ngân được 45 tỷ đồng nhưng lại chưa được bổ sung dự toán năm 2018 khoảng hơn 70 tỷ đồng. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, việc bổ sung dự toán không thuộc thẩm quyền của UBTVQH. Do đó, UBTVQH đồng ý về mặt nguyên tắc cho phép tiếp tục tiếp nhận viện trợ này và cho giải ngân theo tiến độ. Đồng thời, yêu cầu Chính phủ có tờ trình báo cáo với Quốc  hội bổ sung dự toán NSNN năm 2018 tại Kỳ họp thứ Sáu tới./.

Minh Thư