Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh đang từng bước được cải thiện ở cả 3 tuyến. Ứng dụng một số kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị tiếp tục được triển khai như: hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, ngoại khoa, phẫu thuật nội soi. Công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 100% so với cùng kỳ. Tổng số giường bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh là 3.710 giường bệnh (tăng 340 giường so với năm 2018). Tiến độ thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt tỷ lệ 99% (136/137 xã, phường, thị trấn). Thuốc và sinh phẩm y tế được quản lý chặt chẽ về chất lượng và giá cả. Các cơ sở y, dược tư nhân thường xuyên được kiểm tra việc chấp hành các quy định về hành nghề.

Công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, các ngành chức năng đã kiểm tra 3.500 cơ sở về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó tỷ lệ cơ sở đạt tiêu chuẩn là 86% tăng 2% so cùng kỳ năm 2018, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định đối với các cơ sở vi phạm.

Cơ sở vật chất ngành y tế tiếp tục được tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai nhất là các công trình trọng điểm như Bệnh viện sản nhi và Bệnh viện đa khoa tỉnh. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế đạt được những kết quả tích cực, đã có 06 đơn vị y tế công lập thực hiện liên doanh, liên kết với 22 loại trang thiết bị y tế chủ yếu thuộc các lĩnh vực: xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, thận nhân tạo với tổng giá trị máy thực hiện liên doanh, liên kết là 97,27 tỷ đồng, tăng 37,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.

Các chương trình mục tiêu như tiêm chủng mở rộng, chương trình sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng, chương trình phòng chống các bệnh lây nhiễm, các bệnh không lây, bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng, y tế học đường, chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV tiếp tục được duy trì, triển khai. 

Thời gian qua, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã củng cố, sắp xếp lại các khoa, phòng; tăng cường nhân lực tại các khâu tiếp đón, khám bệnh, lấy mẫu xét nghiệm, thu viện phí, cấp phát thuốc; thực hiện công khai thời gian, quy trình khám bệnh, bảng giá viện phí, đối tượng ưu tiên; áp dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh, quyết toán bảo hiểm y tế... Nhờ đó, tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế được giảm thiểu, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ tuyến cơ sở.

Được biết, Vĩnh Phúc đang đặt mục tiêu đến năm 2020, 100% trung tâm Y tế huyện, thành phố thực hiện được trên 80% kỹ thuật của tuyến huyện, trên 10% kỹ thuật của tuyến trên. 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; ít nhất 90% số trạm y tế xã được phép khám chữa bệnh có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).
Mục tiêu của kế hoạch nhằm đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở; đảm bảo cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho từng người dân trên địa bàn. Đồng thời, cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục, phối hợp lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị, giữa các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và với tuyến trên.
Mục tiêu cụ thể, đến năm 2020, 100% trung tâm Y tế huyện, thành phố (gọi tắt là TTYT huyện) thực hiện được trên 80% kỹ thuật của tuyến huyện, trên 10% kỹ thuật của tuyến trên. 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; ít nhất 90% số trạm y tế xã được phép khám chữa bệnh có đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT.
Bên cạnh đó, đến năm 2025, phấn đấu 100% TTYT huyện thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện, thực hiện được 15% kỹ thuật của tuyến trên. Duy trì 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. 100% số trạm y tế xã thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sửa khỏe ban đầu theo quy định của Bộ Y tế về phân vùng.


Lê Tuyết