Ảnh minh họa (Ảnh: Đ.T)

Hệ thống tổ chức bộ máy ngành y tế từ tỉnh đến huyện được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; màng lưới y tế cơ sở cấp xã được củng cố và nâng cấp theo chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư .  Ngoài việc đầu tư mở rộng, tăng quy mô gường bệnh cho các cơ sở y tế thuộc tỉnh quản lý, tỉnh đã đầu tư khoa khám chữa bệnh nhân dân thuộc Bệnh viện Quân y 109 đóng trên địa bàn góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến tỉnh.Tính đến nay, tổng số giường bệnh tuyến tỉnh và tuyến huyện là 3.010 giường bệnh, đạt tỷ lệ 29,3 giường bệnh/vạn dân, tăng 20,4 giường/vạn dân so với năm 1997.

Bên cạnh đó, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân đã được nâng cao. Đội ngũ y bác sỹ tiếp tục được tăng cường cả về  số lượng và trình độ chuyên môn. Năm 1997 tỷ lệ bác sỹ trên vạn dân là 2,6 bác sỹ/vạn dân, đến nay đạt là 9,7 bác sỹ/vạn dân; 100% số trạm y tế có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi; 100% số thôn bản có cán bộ y tế; 97% trạm y tế có bác sỹ (năm 1997 có 8,1% trạm y tế có bác sỹ). Đến năm 2016, số xã phường thị trấn được công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 đạt 64,2% (88/137 xã).

Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch bệnh đ­­­­­­­ược triển khai mạnh mẽ và chủ động, đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, giám sát dịch tễ, vì vậy trong nhiều năm qua không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Các Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế được triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ và hiệu quả, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ vacxin luôn đạt từ 97-98,5%. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được duy trì thường xuyên, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi từ 41% năm 1997, đến nay còn 10%.

Được biết, trong thời gian tới, để đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng hệ thống y tế từng bước hiện đại, hoàn chỉnh, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, ngành Y tế xác định rõ mục tiêu không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành; năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị y tế trong ngành, với các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản, đó là: Tổ chức học tập, quán triệt tới cán bộ công nhân viên trong ngành những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực y tế.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao tinh thần thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ y tế, lấy người bệnh làm trung tâm và hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử và nâng cao đạo đức nghề nghiệp, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong lĩnh vực phòng bệnh cần nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả của lĩnh vực y tế dự phòng, gắn với nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở từ huyện đến xã. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia; kiểm soát tốt các bệnh không lây nhiễm.

Trong lĩnh vực khám chữa bệnh cần tăng cường phát triển kỹ thuật khám chữa bệnh theo phân tuyến, thực hiện tốt quy chế bệnh viện. Tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh. Đổi mới công tác quản lý theo hướng từng bước tính đúng, tính đủ chi phí khám chữa bệnh vào giá dịch vụ y tế theo quy định.

Ngoài ra, tăng cường cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh. 

M.P