Ảnh minh họa (Ảnh: Bích Liên)

Đó là một trong những yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Chỉ thị số 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

Theo đó, chất thải nhựa đang hằng ngày tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ đang quyết liệt thực hiện các chính sách và giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường từ chất thải nhựa.

Trong lĩnh vực y tế, chất thải nhựa được phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt thường ngày của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế. Chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động chuyên môn y tế như: bao bì, dụng cụ bao gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, vật liệu, đồ dùng trong y tế; chất thải nhựa phát sinh từ hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thuốc.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động của đơn vị. Trong đó cần có các nội dung, chỉ tiêu phấn đấu và mốc thời gian đối với các hoạt động cụ thể, gồm: tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống; sử dụng các vật dụng, vật tư, thiết bị y tế, bao bì, dụng cụ đóng gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất chất làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng trong quá trình khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh. Hạn chế sử dụng túi, chai, cốc, bát, đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc ni lông khó phân hủy cho mục đích ăn uống của người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế và tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Tiến tới thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng.

Triển khai đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt động nội bộ của đơn vị. Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, ni lông khó phân hủy để thu gom, tái chế đúng quy định. Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động y tế để đảm bảo an toàn cho người bệnh, cộng đồng và môi trường.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Cục Quản lý môi trường y tế nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, đồng thời đầu mối xây dựng tài liệu truyền thông và phối hợp tổ chức truyền thông về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị trong ngành y tế.

Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo quán triệt, tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện các nội dung của Chỉ thị đến tất cả các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã, phường, thị trấn và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong lĩnh vực y dược, các hiệu thuốc, nhà thuốc đóng trên địa bàn.

Đề xuất UBND cấp tỉnh có cơ chế, chính sách về tài chính hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý để thực hiện kế hoạch thay thế việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Ngoài ra, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị tại các cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế địa phương và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý môi trường y tế trước ngày 31/12 hàng năm./.

 

NH