Ảnh minh họa (Ảnh: KS)

Thực hiện hướng dẫn số 21/HD-BCĐQG ngày 12/3/2015 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Kế hoạch an toàn truyền máu ngành Y tế Hà Nội năm 2017, Sở Y tế phát động và tổ chức hiến máu tình nguyện đợt II/2017 cho cán bộ, viên chức, người lao động ngành Y tế Hà Nội.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người và an toàn truyền máu. Vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Nội dung của kế hoạch thực hiện đợt tuyên truyền rộng rãi về sự cần thiết và ý nghĩa của hiến máu tình nguyện tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành Y tế Hà Nội. Vận động và tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện.

Thời gian thực hiện: Ngày 5/12/2017. Tổ chức tiếp nhận máu từ 7h30 đến 12h do Viện huyết học Truyền máu Trung ương chủ trì thực hiện. Địa điểm: Bệnh viên đa khoa Quốc Oai.

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch, Sở Y tế Hà Nội đề nghị Phòng nghiệp vụ Y xây dựng kế hoạch, chương trình và phối hợp các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Kiểm tra, giám sát các hoạt động vận động hiến máu tình nguyện để đảm bảo có đủ máu an toàn, chất lượng phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Trung tâm Y tế dự phòng, công đoàn ngành Y tế tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền về ý nghĩa cuộc vận động hiến máu trong toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế Hà Nội. Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền trên website của ngành; các phương tiện thông tin, đưa tin, viết bài về hiến máu nhân đạo, làm tốt công tác tuyên truyền trong ngành.

Đề nghị Viện huyết học Truyền máu Trung ương, tiếp nhận lịch đăng ký hiến máu, cử cán bộ hỗ trợ trong suốt chương trình tổ chức hiến máu; chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn kỹ thuật, đảm bảo an toàn, cấp cứu kịp thời các tai biến xảy ra trong suốt quá trình lấy và tiếp nhận máu./.

BT