leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (Ảnh: Theo Báo Quảng Ninh) 

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND huyện Tiên Yên về việc tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ III, năm 2020 và Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Quảng Ninh lần thứ III, năm 2020; Giải thể thao các dân tộc thiểu số miền núi huyện Tiên Yên, thời gian dự kiến trong tháng 8/2020.

UBND tỉnh đề nghị, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND huyện Tiên Yên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương trao đổi, thống nhất và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đảm bảo ý nghĩa, hiệu quả.

Qua 02 lần tổ chức (lần đầu vào năm 2017, lần thứ hai năm 2018), Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh là hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm đẩy mạnh giao lưu văn hóa giữa các dân tộc vùng Đông Bắc Quảng Ninh, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, tăng thêm sự hiểu biết, tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, cùng nhau xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Thông qua hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hóa dân tộc, sản phẩm du lịch, dịch vụ vùng Đông Bắc Quảng Ninh, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, tạo ra sự phát triển về du lịch, xây dựng Tiên Yên trở thành trung tâm văn hóa giàu bản sắc các dân tộc vùng Đông Bắc./.

XH