Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh dành có sự tham gia của sĩ quan Lữ đoàn Hải quân 147.

Ngày 4/10 tại Quảng Ninh, đã khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh tương đương đối tượng 4, khóa VIII.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh do đồng chí Thượng tá Bùi Ngọc Phượng, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh phụ trách.

Trong chương trình buổi tham quan, cán bộ, học viên của lớp đã được đồng chí Thượng tá Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên thường vụ, Phó chính ủy Lữ đoàn 147 giới thiệu về truyền thống xây dựng và trưởng thành của Lữ đoàn trong suốt 40 năm qua, được xem phim truyền thống và tham quan một số đơn vị sẵn sàng chiến đấu trực thuộc Lữ đoàn.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tới tham quan, tìm hiểu truyền thống của Hải quân Việt Nam.

Đây là hoạt động nhằm giúp cho học viên của lớp nâng cao hiểu biết và nhận thức về quân đội nhân dân Việt Nam; về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay. Dịp này, đoàn cán bộ bồi dưỡng kiến thức đã tới tham quan thực tế tại Lữ đoàn 147 Hải quân.

Tin, ảnh Đoàn Hiệp