Hội nghị tổng kết công tác Hành chính công năm 2017 tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Theo Báo QN)

Theo báo cáo của Trung tâm HCC tỉnh Quảng Ninh, năm 2017, Trung tâm đã bám sát các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh, đặc biệt là chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh" để triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hiện Trung tâm đã đưa vào giải quyết trên 1.200 thủ tục hành chính, 100% các TTHC đều được xây dựng quy trình giải quyết đảm bảo rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và được công bố, niêm yết công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức. Hiện nay, 77,73% TTHC tại Trung tâm đã được thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm. Năm 2017, Trung tâm HCC tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 58.200 hồ sơ TTHC, trong đó 99.9% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn…

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, Trung tâm HCC tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, như: Bám sát Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chính quyền điện tử, cách thức giải quyết TTHC, tiếp cận làm quen với dịch vụ công trực tuyến; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, cập nhật các TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung; tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ tại trung tâm HCC các cấp…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2017 của Trung tâm HCC tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh đội ngũ cán bộ tại Trung tâm phải xác định rõ trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp, qua đó tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu Trung tâm HCC tỉnh quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất tỉnh các nội dung đào tạo cho đội ngũ cán bộ tại trung tâm HCC các cấp.

Đồng chí nêu rõ, thời gian tới, sau khi tỉnh hoàn thành đầu tư hệ thống hạ tầng CNTT đồng bộ trong toàn tỉnh, Trung tâm HCC tỉnh cần rà soát lại hệ thống đường truyền, phần mềm… nắm bắt quy trình để có thể vận hành thuận lợi hệ thống chính quyền điện tử.

Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục rà soát quy trình giải quyết TTHC, phấn đấu năm 2018, 100% TTHC có đủ điều kiện được giải quyết trực tiếp tại Trung tâm. Trung  tâm phải tăng cường giám sát quá trình vận hành hoạt động của trung tâm HCC cấp huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã để nắm bắt chặt chẽ quy trình vận hành chính quyền điện tử thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đồng thời, nghiên cứu phương pháp khảo sát nắm bắt đầy đủ ý kiến, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của trung tâm.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen của Trung tâm HCC tỉnh Quảng Ninh.

PV