Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo của các địa phương trong việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM với những khó khăn, thuận lợi cụ thể, trong đó có việc triển khai xây dựng thôn điểm về NTM.

Theo đó, trong xây dựng NTM, nhiều địa phương trong tỉnh đã có những cách làm hiệu quả,thiết thực như: Phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng khu văn hoá, giữ gìn vệ sinh môi trường ở Tiên Yên; xây dựng thôn kiểu mẫu ở Đông Triều, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và cách tăng chi tiêu của du khách khi tới du lịch Cô Tô; cách tuyên truyền bằng hình ảnh, nhấn mạnh tới quan tâm kết cấu hạ tầng thôn mẫu của Huyện Hải Hà;...

Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao sự tham gia và cách làm của các địa phương và nhấn mạnh những khởi sắc trong việc giúp nhân hiểu rõ và đồng hành cùng chương trình xây dựng NTM.

Năm 2017, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt 20 tiêu chí, 53 chỉ tiêu trong chương trình xây dựng NTM Quảng Ninh, trong đó có bộ tiêu chí về xây dựng thôn, khu kiểu mẫu, vườn mẫu, tạo sản phẩm chủ lực của mỗi địa phương, huy động nguồn lực trong dân… Mục tiêu giai đoạn 2016-2020, Quảng Ninh phấn đấu 80% xã đạt nông thôn mới, 100% xã đạt chuẩn kiểu mẫu. Năm 2017, Quảng Ninh phấn đấu 11 xã sẽ về đích chương trình Xây dựng NTM, hoàn thành 100 thôn, khu kiểu mẫu, 1.300 vườn mẫu đạt chuẩn.

Do đó, đồng chí đề nghị các địa phương vào cuộc tích cực và quyết liệt hơn trong thay đổi cách nghĩ, cách làm, nhấn mạnh việc thực hiện tiêu chí 20 (tiêu chí thôn, khu kiểu mẫu) và tạo sự đồng thuận trong dân; huy động nguồn lực trong dân; phải xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trong triển khai từng hạng mục, rà soát đánh giá so sánh bộ tiêu chí mới của tỉnh để chuẩn hóa bộ tiêu chí phù hợp cấp xã; việc xây dựng thôn mẫu không chỉ làm điểm ở xã NTM mà còn phải làm điểm ở xã khó khăn (xã 135); việc xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn mẫu phải đạt được 2 vấn đề quan trọng là: huy động được sức dân và rút ngắn thời gian về đích NTM; đồng thời “làm điểm” phải đồng bộ cả mô hình thôn mẫu- vườn mẫu- hộ mẫu. Các địa phương cũng cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, tập trung chương trình OCOP và hình thành phát triển sản phẩm chủ lực ở mỗi địa phương...

Trước đó, các đại biểu cũng đã đi tham quan một số mô hình xây dựng thôn điểm về NTM tại các xã: Quảng Nghĩa, Hải Tiến.

 

K.T (Tổng hợp)