Biển Vân Đồn - Quảng Ninh (Ảnh: Nguồn: Bộ VHTTDL)

Lý do thu hồi do UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Habour City tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn ban hành kèm theo Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 có ranh giới bao trùm ranh giới QHCT Khu du lịch sinh thái Bái Tử Long tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn đã được UBND tỉnh phê duyệt trực tiếp tại Bản vẽ Quy hoạch chi tiết dự án ngày 07/04/2004 và ngày 01/02/2005.

Vậy Quy hoạch này thay thế Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Bái Tử Long – Bãi Dài –Vân Đồn – Quảng Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 07/4/2004 và ngày 01/02/2005.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh công bố trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ninh và giao Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo cho Công ty TNHH công nghệ Việt Mỹ, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bảo Nguyên, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vân Đồn, các đơn vị liên quan biết và thực hiện.

 

K.T (T.H)