Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu khai mạc. (Ảnh: ĐC)

Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình; đồng chí Trần Quang Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, tình hình thế giới, khu vực, trên biển Đông năm 2019 và những năm tiếp theo dự báo có nhiều diễn biến phức tạp; trong nước các thế lực thù địch tập trung chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Do đó, diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trình độ vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” và thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về “Khu vực phòng thủ”; đánh giá năng lực tổ chức chỉ huy, khả năng tác chiến và phối hợp hiệp đồng của lực lượng bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực, dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an, bộ đội biên phòng khi có tình huống xảy ra. Đánh giá thực chất trình độ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền của các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong xây dựng và hoạt động KVPT. Thông qua diễn tập lần này để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến trong KVPT; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp trong tình hình mới.

Hội nghị chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. (Ảnh: ĐC)

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Quảng Bình năm 2019 có nhiều nội dung, phương thức thực hiện mới, quy mô lớn hơn, thực binh nhiều hơn so với các cuộc diễn tập trước đây, đặt ra yêu cầu cao trong tiếp nhận và xử lý thông tin của người tham gia diễn tập với nhiều nội dung, tình huống không được chuẩn bị trước.

Sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội nghị (bất thường) ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; UBND tỉnh tổ chức hội nghị Sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và xử lý tình huống; Hội nghị UBND tỉnh thông qua kế hoạch tiếp nhận người qua biên giới; Hội nghị Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân, triển khai công tác phòng không nhân dân. Tổ chức kiểm tra, động viên 1 bệnh viện dã chiến 150 giường và 10 phương tiện, kỹ thuật.

Diễn tập KVPT tỉnh Quảng Bình năm 2019 có đề mục: "Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh ", được chia làm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập sẽ kết thúc ngày 13/8/2019./.

Tin, ảnh: Đức Cương