Ban tổ chức đã trao giải cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019.

 

Sau 02 ngày làm việc, hội thi đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra,các thí sinh đã có sự chuẩn bị, lựa chọn chủ đề tham gia dự thi theo đúng quy định của Ban tổ chức. Hầu hết các thí sinh có sự đầu tư nghiên cứu tài liệu; các đề cương của thí sinh đã đề cập đến nhiều nội dung, mang tính đa dạng, phong phú, tính thời sự, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Qua hội thi cho thấy các thí sinh đều vận dụng tốt kỹ năng, sử dụng nhiều hình thức biểu đạt sinh động cả về ngôn ngữ, hình ảnh minh họa, bình tĩnh, tự tin, tự chủ trong phần thi thuyết trình. Một số thí sinh đã lựa chọn thuyết trình những vấn đề thiết thực, sâu sắc, hấp dẫn người nghe, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình giảng dạy. Năm nay, tất cả các thí sinh đã tiếp cận và sử dụng trình chiếu Power pont ở mức độ khác nhau, tăng thêm phần hiệu quả bài thuyết trình. Thiết kế phần trình chiếu đã bám sát vào đề cương, phần hình ảnh đưa vào có chú thích rõ ràng; trong quá trình thực hiện bài trình giảng, tuyên truyền có sự phân tích, minh họa thực tiễn, dẫn chứng sát với tình hình đơn vị, địa phương.

Hội thi báo cáo viên giỏi năm nay, các thí sinh đã thể hiện được tác phong trong giảng dạy và tuyên truyền; ngôn ngữ, âm điệu rõ ràng, mạch lạc dễ hiểu, thu hút được người nghe; đồng thời qua hội thi là điều kiện để đội ngũ báo cáo viên ở các đơn vị trao đổi, học tập, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền ở đơn vị.

Kết thúc hội thi Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019./.

Trung Dũng